แบบทดสอบ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชั้น-เลขที่ *
1. ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ? *
2. ข้อใดมีคำกริยาต่างจากข้ออื่น? *
3. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง? *
4. “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด? *
5. “พวกกรรมกรขยันขันแข็ง” คำว่า “พวก” เป็นคำชนิดใด? *
6. คำว่า “บน” ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท? *
7. “เฮ้ ! เป็นไปได้อย่างไร” คำพูดนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร? *
8. เด็กชายปูเป้ต้องสนทนากับพระสงฆ์ เขาควรใช้สรรพนามแทนตนเองว่าอย่างไร? *
9. คำใด เป็นคำนามทุกคำ? *
10. ข้อใดใช้คําสันธานได้ไม่เหมาะสม *
11. จากภาพตอบคำถามข้อ 11-15   ข้อที่ 11 เป็นคำชนิดใด? *
Captionless Image
12. ข้อที่ 12 เป็นคำชนิดใด? *
Captionless Image
13. ข้อที่ 13 เป็นคำชนิดใด? *
Captionless Image
14. ข้อที่ 14 เป็นคำชนิดใด? *
Captionless Image
15. ข้อที่ 15 เป็นคำชนิดใด? *
Captionless Image
16. คำวิเศษณ์ในประโยคใด มีวิเศษณ์บอกลักษณะ? *
17. ข้อใดเป็นกลุ่มคำสรรพนาม? *
18. ข้อใดเป็นกลุ่มคำชนิดเดียวกัน? *
19.  “เขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาเยี่ยม”ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำกริยาที่มีหน่วยกรรม? *
20. "มนตรีมีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารมาก" จากประโยคนี้ ส่วนใดคือกลุ่มคำวิเศษณ์? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy