Tunnetaitotesti
Tunteet ovat olennainen asia jokaisen ihmisen arkielämässä, niin työssä kuin vapaa-ajalla.
Omien tunteiden tiedostaminen ja tiedostettujen tunteiden hallitseminen ovat kulmakiviä Daniel Golemanin tunnetuksi tekemässä käsitteessä.

Kehittyneellä tunneälykkyydellä tarkoitetaan omien tunteiden tunnistamisen ja tulkinnan lisäksi myös muiden ihmisten tunteiden havaitsemisesta, kykyä hoitaa ihmissuhteita ja itsensä motivoimista. Syvenny nyt sinä tutkailemaan itseäsi hetkeksi. Missä tunneälyn osatekijöissä olisit vahvoilla, missä olisi kehitettävää? Seuraavaksi voit testata, oletko tunneälykäs ihminen. Testi auttaa määrittelemään itsessä tunneälyn osa-alueita ja kehittämishaasteita.

Arvosteluasteikko on merkitty 1 = paljon kehitettävää…… 5 = hyvät valmiudet. Merkitse rasti sille kohdalle, joka havainnollistaa omia tuntemuksiasi kyseisen osatekijän kohdalla. Jos valmiudet ovat mielestäsi hyvät, laitat rastin 5 kohdalle. Jos valmiuksissasi on mielestäsi kehittämisen varaa, laitat rastin lähemmäs nr. 1. Perustele myös vastauksesi jokaisen vastauksen kohdalla.

Tsemppiä testiin! :)
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy