Sign up for PURE / Anmälan till PURE
To sign up for PURE you will have to do the following steps:

1. Sign up using this form. All answers in Swedish or English, please.
2. Pay the registration fee 500 SEK / 50 EUR when you register. Your registration is not valid until we recieved your registration fee. Write your name on the payment!
3. Pay the full fee before 15 december. (total) 2 200 SEK / 315 EUR for festival and jam (1 800 for unwaged)

2200 SEK / 250 EUR
children 6-15 years half price

Pay to plusgiro 936567-7
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0936 5677
BIC-code (SWIFT-address): NDEASESS
Accountholder: TEATER K
FREDSGATAN 4-8
64130 KATRINEHOLM

______________________________

För att anmäla sig till PURE behöver du göra följande steg:

1. Fyll i nedanstående formulär. Svara på engelska eller svenska.
2. Betala anmälningsavgiften 500: - snarast. Din registrering är giltig först när du har betalat anmälningsavgiften. Skriv ditt namn på betalningen!
3. Betala hela avgiften för det du ska delta i senast 15 december. 2 700 SEK / 315 EUR för festival and jam (2 200 / 250 reducerat pris för oavlönade)
1100 SEK / 125 EUR jam only (950 / 105 reducerat pris)
2200 SEK / 250 EUR bara festival (1 900 / 220 reducerat pris)
barn 6-15 år halva priset

Betala till plusgiro 936567-7
IBAN: SE72 9500 0099 6034 0936 5677
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: TEATER K
FREDSGATAN 4-8
64130 KATRINEHOLM
First name / Förnamn *
Your answer
Surename / Efternamn *
Your answer
Birthdate / Personnummer *
In the format YYMMDD. / I formatet ÅÅMMDD-xxxx.
Your answer
E-mail *
Your answer
Telephone / Telefon *
with country prefix. Med landsnumer före. Tex +46 123 456 789
Your answer
Address / Adress *
Your answer
Postcode / Postnummer *
Your answer
City / Postort *
Your answer
Country / Land *
Your answer
Next of kin in case of emergency / Kontkatperson vid en nödsituation *
Pleace give us name and contact details to whom ever you like us to contact in case of an emergency. / Vänligen ge oss namn och kontaktdetaljer till kontaktperson vid nödsituation.
Your answer
Food preferences / Matbehov
The food will be vegetarian, and most of it vegan. Pleace tell us if you have any special food preferences. / Maten kommer vara vegetarisk, och det mesta veganskt. Säg till om det finns några speciella matbehov som vi bör känna till.
Your answer
Music / Musik
Do you play any instrment that you would like to bring? Spelar du nått instument som du vill ta med?
Your answer
Participate in / Deltar i *
Will you take part in both festival and jam or only one of the two? Deltar du i både festival och jam eller bara i en del?
Required
I pay *
Please write the amount you will pay in total, includning the 500 in registration fee
Required
Intensive
Vilken intensivkurs vill du delta i? (gäller dig som deltar i festivalen) / Which intensive do you want to participate in? (for you taking part in the festival)
Godkännande/Submit *
Jag deltar i PURE på egen risk och tar ansvar för min egen säkerhet under festivalen. Teater K tar inte ansvar för eventuella skador. I participate in PURE at my own risk and I take care of my own safety during the festival. Teater K does not take responsibility for injuries.
Required
Arrival and departure / Ankomst och avfärd
PURE starts with registration for the jam at 15.00 on the 30 dec. Jam ends at 16.00 on the 1st jan. Festival starts with registration at 17 the 1st jan and ends at 16 the 5th. Please let us know if you arrive of leave other times than this so that we can plan food easier.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.