İÇ PAYDAŞ ANALİZİ ÖĞRENCİ ANKETİ

Öğrenim Üyeleri İle İlgili Aşağıdaki Hususlarda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Öğretim Elemanlarının Öğrenci İle İlişkileri
Öğretim elemanlarının eğitime yönelik motivasyonları
Öğretim elemanları dönem başında derslerin amaçları ve içeriği hakkında öğrenciyi bilgilendirmesi
Öğretim elemanları derslerle ilgili güncel kaynaklar kullanmaya özen göstermesi
Danışmanlık/Yönlendirme Hizmetleri
GENEL OLARAK ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN NE KADAR MEMNUNSUNUZ ?
Clear selection
Eğitim ve Öğretim İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Ders programlarının çalışma hayatının beklentilerine karşılık veriyor.
Ders programlarının ve içeriklerinin güncelleştirilmesi
Derslerde teknolojinin (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılması
Derslerin teorik açıdan yeterliliği
Derslerin uygulama açısından yeterliliği
Derslerin laboratuar/atölye hizmetleri açısından yeterliliği
EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ OLARAK SUNULAN HİZMETLERİ GÖZÖNÜNE ALDIĞINIZDA GENEL OLARAK NE KADAR MEMNUNSUNUZ ?
Clear selection
Üniversitenin Fiziki Koşulları İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Dersliklerin kapasitesi (büyüklük vb.)
Dersliklerin ısınması
Dersliklerin aydınlatılması
Dersliklerde akustik (sesin yankısı)
Dersliklerin temizliği
Ders dışı zamanları değerlendirme imkanları (dinlenme ve ders çalışma vb.)
Bina ve koridorların öğrenci sayısıyla uyumluluğu
Tuvaletlerin bakım ve temizliği
Okulunun çevre düzenlemesi
OKULUNUZDAKİ FİZİKİ KOŞULLARDAN NE KADAR MEMNUNSUNUZ ?
Clear selection
Merkez Kütüphane İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Kaynak zenginliği (kitap, dergi)
Kitap ödünç alma kolaylığı
Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşabilme kolaylığı
Kütüphane görevlilerinin ilgi ve yakınlığı
Kütüphane içerisinde istenilen materyale ulaşılabilme kolaylığı
MERKEZ KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN GENEL OLARAK MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR ?
Clear selection
Ulaşım İmkanları İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Ulaşım imkânı (vasıta yeterliliği ve sefer zaman aralıkları uygunluğu)
Ulaşım ücretinin uygunluğu
Ulaşım araçlarının güvenliği ve rahatlığı
Yol güvenliği ve rahatlığı
Şoförlerin davranışları
ULAŞIM HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Üniversitenin Sunduğu Yemek Hizmetleri İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Yemeğin kalitesi
Yemeğin fiyatı
Yemek saatleri
Bekleme süresi
Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.)
GENEL OLARAK ÜNİVERSİTENİN SİZE SAĞLAMIŞ OLDUĞU YEMEK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Etkinlikleri İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Klüp etkinlikleri
Sanat etkinlikleri
Kültürel etkinlikler
Sportif etkinlikler
Sağlık hizmetleri
GENEL OLARAK ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİKLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Öğrenci İşleri Biriminin Hizmetleri İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Belge alma kolaylığı
İşleri takip hızı
Bilgilerin doğru ve zamanında işlenmesi
Öğrenci ile ilgilenme
GENEL OLARAK ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNİN HİZMETLERİNDEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Üniversitenin Sağladığı Bilgisayar Teknolojileri Kullanım ve Uygulamaları İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Düzeyinizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Derslere yönelik olarak öğrencilere sunulan bilgisayar imkânları.
Ders dışı bilgisayar kullanım imkânı.
Ders dışı internet hizmetlerine ulaşım.
E-Posta Hizmetleri
BİLGİSAYAR İMKANLARININ YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Üniversitenin Kariyer İle İlgili Sağladığı Aşağıdaki Hizmetlerden Memnuniyet Derecenizi Beliriniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Üniversitenin iş bulmada sağladığı kolaylıklar
Üniversitenin iş dünyasını tanımada sağladığı imkanlar (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vb.)
Üniversitenin yurt dışı eğitim kurumları ile işbirliği düzeyi
GENEL OLARAK ÜNİVERSİTENİN KARİYER İLE İLGİLİ SAĞLADIĞI HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Üniversitede Bulunan Kantinler İle İlgili Sağladığı Aşağıdaki Hizmetlerden Memnuniyet Derecenizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Kantinlerin sunmuş olduğu ürün çeşitliliğinden
Kantinlerdeki görevlilerin / çalışanların hizmetlerinden
Kantinlerde sunulan ürünlerin fiyatlarından
Kantinlerin temizliğinden
Kantinlerin kapasitesinden
Kantinlerin dekorasyon, dizayn ve ferahlığından
GENEL OLARAK ÜNİVERSİTEDE BULUNAN KANTİNLER İLE İLGİLİ MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Okulunuz Yöneticilerinin Öğrencilere Yönelik Yaklaşımları İle İlgili Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Derecenizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Sorunlarınızı ve önerilerinizi iletebilme kolaylığı
Sorunlarınıza ve önerilerinize karşı duyarlılık
Sizi ilgilendiren duyuruların zamanında ve etkin olarak yapılması
Tüm öğrencilere adil davranılması
OKULUNUZ YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI HAKKINDAKİ GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?
Clear selection
Üniversite Üst Yönetimi 'nin Öğrencilere Yönelik Yaklaşımları İle İlgili Aşağıdaki Konularda Memnuniyet Derecenizi Belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Kararsızım
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Sorunlarınızı ve önerilerinizi iletebilme kolaylığı
Sorunlarınıza ve önerilerinize karşı duyarlılık
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÜST YÖNETİMİ’NİN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAKLAŞIMLARI HAKKINDAKİ MEMNUNİYET DÜZEYİNİZ NEDİR?