แบบประเมินการอบรม การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเสนางคนิคม
ชื่อจริง *
นามสกุล *
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ระดับความพึงพอใจของการอบรมครั้งนี้โดยภาพรวม
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
โดยภาพรวม คุณจะให้ระดับความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้อย่างไร
คุณสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานได้มากน้อยแค่ไหน 
Clear selection
คุณจะให้คะแนนการอบรมครั้งนี้เท่าไหร่
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
สื่อและสิ่งที่ใช้ในการอบรม เช่น เว็บไซต์ที่ใช้ในการเรียน
Clear selection
คุณจะให้คะแนนเกี่ยวกับคุณภาพการอบรมอย่างไหร
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
ความรู้เกี่ยวกับวิชาที่สอนของวิทยากร
อัตราความเร็วที่วิทยากรใช้ในการอบรม 
การอบรมสามารถดึงความสนใจของคุณไว้ได้ตลอดเวลา 
เวลาของคุณได้ใช้ไปอย่างคุ้มค่าในการอบรม 
Clear selection
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการอบรม
1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด
1
2
3
4
5
คุณให้คะแนนภาพรวมของสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่นๆ อย่างไร 
คุณให้คะแนนคุณภาพของอินเตอร์เน็ตช่วงการอบรมอย่างไร
Clear selection
คุณจะแนะนำการอบรม ให้กับคนอื่นๆ หรือไม่ *
คุณจะแนะนำวิทยากรที่อบรม ครั้งนี้ให้ผู้อื่นหรือไม่
Clear selection
ข้อแนะนำ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับการอบรมครั้งนี้ (ถ้ามี)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือสิ่งที่คุณอยากจะบอกให้วิทยากรทราบ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปทุมราชวงศา. Report Abuse