โครงการหลักกฎหมายสากล รุ่นที่ 3
**** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร****

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการหลักกฎหมายสากล รุ่นที่ 3

ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา
(ยกเว้นวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ (รวม 8 วัน)
รวมระยะเวลาการอบรม จำนวน 48 ชั่วโมง
(ต้องเข้าเรียนครบทั้ง 5 วัน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรม)

**การรับสมัคร : นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

**คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดคุณวุฒิ)

** 1. สมัครอบรมทั้งโครงการ ราคา 19,500 บาท
2. สมัครเป็นรายวัน วันละ 4,000 บาท
3. สมัครเรียนเป็นรายวิชา รายวิชาละ 2,200 บาท

**สถานที่อบรม : ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภา
เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170


**เลขบัญชีสำหรับการโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค)
เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


***กรุณาชำระเงินค่าสมัครพร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล thaibar.course@gmail.com
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ
(นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

เบอร์ติดต่อ: 02 887 6836 แผนกบริหารการศึกษา (ผู้ประสานงาน คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์)
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.
โปสเตอร์โครงการ
กำหนดการอบรม
1.ท่านประสงค์จะเลือกสมัครเรียนแบบใด (หากเลือกสมัครทั้งโครงการให้ข้ามไปที่ข้อ 4. ) *
Required
2.กรณีที่ท่านสมัครเรียนรายวัน วันละ 4,000 บาท (กรุณาคลิ้กเพื่อระบุวันที่ต้องการเข้าฟังบรรยาย โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 วัน) ***ถ้าเลือกทั้งโครงการให้ข้ามข้อนี้ไป
สามารถเลือกตามวันที่ประสงค์เข้าเรียนได้ตามกำหนดการที่แนบไว้ด้านบน
3.กรณีที่ท่านสมัครเรียนแบบรายวิชา รายวิชาละ 2,200 บาท (กรุณาคลิ้กเพื่อระบุวิชาที่ต้องการเข้าฟังบรรยาย โดยท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิชา) ***ถ้าเลือกทั้งโครงการให้ข้ามข้อนี้ไป
สามารถเลือกวิชาที่ประสงค์เข้าเรียนได้ตามกำหนดการที่แนบไว้ด้านบน
4.คำนำหน้าชื่อ *
หากใช้คำนำหน้าอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ โปรดระบุ
5.ชื่อจริง (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ) *
Your answer
6.นามสกุล *
Your answer
7.เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
Your answer
8.ท่านเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาประเภทใด *
9.อายุ *
โปรดระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น
Your answer
10.อาชีพ *
11.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
กรุณาใส่หมายเลขติดกันโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย "-" คั่น เช่น 0999999999
Your answer
12.ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
13.อาหารที่รับประทาน *
14. กรุณาใส่ E-Mail (โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง มิเช่นนั้น อีเมล์ตอบกลับอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน) *
ตรวจสอบอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลติดต่อกลับจากโครงการ
Your answer
15.การออกใบเสร็จรับเงิน (รับที่หน้างาน) *
16.โปรดระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ (ระบุชื่อบุคคล หรือชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีของท่านก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกใบเสร็จ)
กรณีหน่วยงานส่งเข้าอบรมกรุณาสอบถามรายละเอียดการกรอกใบเสร็จจากฝ่ายบัญชีและการเงินให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าอบรม
Your answer
17.รวมชำระเงินทั้งสิ้น (กรุณาระบุยอดตามรายการที่ท่านสมัคร เพื่อตรวจสอบยอดการโอนเงิน) *
กรุณาระบุยอดชำระตามการสมัครของท่านให้ตรงกับยอดโอน
Your answer
ขอยืนยันความประสงค์จะขอเข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ โอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค)เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา***กรุณาชำระเงิน พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ thaibar.course@gmail.com หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service