แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
การศึกษา
Clear selection
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
3. ความสุภาพในการให้บริการ
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
5. การจัดสถานที่รอให้บริการ
6. ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
7. มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
8. การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
Clear selection
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy