Determinants. Article. Ús, contracció
30 preguntes (a, b, c)
Trieu l'opció més adequada per a cada pregunta
1. Ho he comunicat a __ veí.
2. Treballa en __ arxiu municipal de __ Alcúdia, a ___ Ribera Alta.
3. Vens a __ sabater?
4. No, me'n vaig a ___ electricista.
5. Quedaren a les huit a ___ notari.
6. Vam eixir ____ aeroport ____ Altet ___ una i mitja ___ migdia.
7. M'agrada passar __ estiu a Canet ___ Berenguer.
8. ___ poeta, li agradava parlar ____ ira dels déus.
9. No l'he trobat ___ casa, perquè ha eixit a ____ advocat.
10. __ Japó i ____ Països Baixos tenen un nivell de vida més alt que ___ Equador i __ Índia.
11. Han viatjat ___ Canadà i han visitat ___ seus sogres. Després, han anat tots a veure un concert __ Alanis Morissette.
12. __ intenció ____ exposició és mostrar ___ asimetria __ les relacions laborals.
13. S'hi apuntaran __ polítics i __ intel·lectuals.
14. Visitarem ___ museu i ___ castell de Gandia.
15. Una partida de pilota entre __ veterans i ___ jóvens.
16. __ atonicitat de les síl·labes finals causa __ pèrdua __ fonemes finals.
17. __ àguila s'ha trencat __ ala prop de __ Joan.
18. Han vist dos aeronaus estranyes ___ terme de __ Seu __Urgell.
19. En condicions normals, _ aigua bull _ cent graus centígrads.
20. __ millor es pensen que ___ pediatra és ___ incompetent.
21. __ unitat entre __ nacions està per damunt ____ conflictes interns.
22. _ Ajuntament ___ Poblets, __ Dénia (__ Marina Alta), ha convocat un aplec _ Llosa de Ranes (la Costera) per areclamar __ dret __autodeterminació.
23. _ arribar tard a la faena acabarà suposant que et tanquen ___ presó (o __ càrcer).
24. No té sentit __ que encapçalen __ manifestació les mateixes persones que han amagat el cap sota _ ala.
25. Segons les dades que ha publicat ___ associació, __ mitjana __ edat __ futbolistes de 1a divisió no arriba __ 25 anys.
26. __ saber això no ens ha beneficiat gens.
27. ___ una i mitja comença __ XI Congrés de Bioètica __ Alcúdia __ Crespins. Casualment, de tots __ seients m'han assignat __ 11, __ president li ha tocat _ 1 i __ vocal té _ huit.
28. Juguem ___ cartes, __ dòmino, __ pilota o ___ baló?
29. Tal fou __ aigua que va caure que les víctimes __ inundació passaven ___ 1.200.
30. El preu __ jornals ha arribat __ 6 euros __ hora. Ja era _ hora!
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ValenLínia - (Re)cursos de Valencià.