Подршка ученицима - упитник за наставнике
Пред Вама се налази низ питања међу којима ћете приметити да је свако питање дуплирано. Разлика међу дупликатима је у понуђеним одговорима - у првом се тражи Ваша процена важности тврдње, а у другом процена тачности тврдње. Молимо Вас да при одговарању обратите пажњу на то. Унапред хвала на издвојеном времену!
1а. Упознат сам с процедурама за заштиту/безбедност ученика. (важност) *
1б. Упознат сам с процедурама за заштиту/безбедност ученика. (тачност/присутност) *
2а. Осећам се одговорним за сигурност и безбедност ученика у школи. (важност) *
2б. Осећам се одговорним за сигурност и безбедност ученика у школи. (тачност/присутност) *
3а. Обавезе које имам у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи су јасне и прецизне. (важност) *
3б. Обавезе које имам у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи су јасне и прецизне. (тачност/присутност) *
4а. Редовно и савесно испуњавам све своје обавезе у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи. (важност) *
4б. Редовно и савесно испуњавам све своје обавезе у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи. (тачност/присутност) *
5а. Сигурност и безбедност ученика у школи се редовно анализира. (важност) *
5б. Сигурност и безбедност ученика у школи се редовно анализира. (тачност/присутност) *
6а. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле пропусте/догађаје/ситуације у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи. (важност) *
6б. Школа брзо и ефикасно реагује на све искрсле пропусте/догађаје/ситуације у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи. (тачност/присутност) *
7а. Школа по устаљеној процедури реагује на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове безбедности/безбедности ученика у школи. (важност) *
7б. Школа по устаљеној процедури реагује на приговоре ученика/родитеља који се тичу њихове безбедности/безбедности ученика у школи. (тачност/присутност) *
8а. Школа информише ученике/родитеље о мерама предузетим поводом њихових приговора. (важност) *
8б. Школа информише ученике/родитеље о мерама предузетим поводом њихових приговора. (тачност/присутност) *
9а. Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола... (важност) *
9б. Постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола... (тачност/присутност) *
10а. Ученике подстичем да брину за своје здравље. (важност) *
10б. Ученике подстичем да брину за своје здравље. (тачност/присутност) *
11а. Ако приметим/сазнам да неки ученик има емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, знам коме треба да се обратим. (важност) *
11б. Ако приметим/сазнам да неки ученик има емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе, знам коме треба да се обратим. (тачност/присутност) *
12а. Поштујем приватност и поверљивост добијених информација које се односе на емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика и трудим се да их на ненаметљив и дискретан начин узимам у обзир у свакодневним односима са ученицима. (важност) *
12б. Поштујем приватност и поверљивост добијених информација које се односе на емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика и трудим се да их на ненаметљив и дискретан начин узимам у обзир у свакодневним односима са ученицима. (тачност/присутност) *
13а. Увек сам спреман/-на да саслушам ученика/родитеља. (важност) *
13б. Увек сам спреман/-на да саслушам ученика/родитеља. (тачност/присутност) *
14а. Увек сам спреман/-на да дискретно реагујем на поверене проблеме од стране ученика/родитеља, односно да их упутим „правој“ особи/служби. (важност) *
14б. Увек сам спреман/-на да дискретно реагујем на поверене проблеме од стране ученика/родитеља, односно да их упутим „правој“ особи/служби. (тачност/присутност) *
15а. Добро сам едукован/-а и информисан/-а о емоционалним, телесним, здравственим и социјалним потребама деце школског узраста. (важност) *
15б. Добро сам едукован/-а и информисан/-а о емоционалним, телесним, здравственим и социјалним потребама деце школског узраста. (тачност/присутност) *
16а. Осећам се компетентним/-ом и спремним/-ом да регујем на једноставне емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика. (важност) *
16б. Осећам се компетентним/-ом и спремним/-ом да регујем на једноставне емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме/потребе ученика. (тачност/присутност) *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service