Registrace do závodu F-M na kole
Jméno a příjmení závodníka: *
Your answer
Bydliště závodníka (pouze město/obec): *
Your answer
Celé datum narození závodníka: *
Your answer
Vyber správnou kategorii závodníka: *
Souhlasím s podmínkami a pravidly závodu a potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s propozicemi a právním ujednáním závodu a současně souhlasím s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele. *
Prohlášení, tj. co stvrzuje účastník závodu odesláním on-line registrací nebo podpisem papírového formuláře v den konání závodů:
Pořadatel, organizátor závodu a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Účastník stvrzuje, že: bere na vědomí, že bude dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a pravidla uvedené v pravidlech. Souhlasí s podmínkami účasti a přihlašuje se tímto na závod. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo právních zástupců. Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem a akce Frýdek-Místek na kole (dále jen „závod“ a "akce"), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a videích souvisejících se závodem a akce způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu a akce, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky, plakáty a jiné propagační materiály závodu a akce), na internetové stránce závodu a akce www.fmnakole.cz a na facebookovém profilu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu a akce Frýdek-Místek na kole. Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků obsahující jeho osobní data v tisku, webových stránkách, Facebooku, rádiu a případně televizi. Svou přihláškou potvrzuje, že byl seznámen se všemi předpisy propozic a pravidel závodu a formulář přihlášky vyplnil pravdivě a kompletně. Současně vyslovuje souhlas s použitím svých osobních údajů organizátorovi závodu, kterým je Sportovní klub Pržno, spolek a pořadateli akce i závodu Frýdek-Místek na kole, kterým je Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p.o., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo na jejich opravu a další práva dle § 21 citovaného zákona.
Kontaktní email: *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service