Ankieta "Procesy edukacyjne sprzyjają uczeniu się"

Ankieta, o wypełnienie której Pana/Panią prosimy, ma charakter anonimowy. Jej celem jest poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania szkoły. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question