Spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z realizacją i rozliczaniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach działań RPO WO 2014-2020(projekty EFRR), Opole, 28.06.2017 r., godz. 11:00
Szanowni Państwo,

informujemy, że limit miejsc na spotkanie został wyczerpany. W przypadku dużego zainteresowania organizowanym spotkaniem wyznaczony zostanie termin dodatkowy.

W razie pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Sadło – pracownikiem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu pod numerem telefonu 77/ 44 04 720-722.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
tel.: 77 44 04 720-722, fax: 77 44 04 721
e-mail: info@opolskie.pl
www.rpo.opolskie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
www.facebook.com/opolskiePIFE
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00-16:00
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.
Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl.
________________________________________

This form was created using Google Forms. Create your own