แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นต่อรายงานสถานการณ์ฯ ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการจึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ ตอบแบบสอบถาม เพื่อ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงรายงานสถานการณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป
1. ประเภทของหน่วยงาน *
ชื่อหน่วยงาน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy