PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN K48 CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2020
Thân gửi: Các Anh/Chị cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên!
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên gửi đến Anh/Chị phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên đã tốt nghiệp. Ý kiến của Anh/Chị giúp Nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. Thông tin trả lời của Anh/Chị sẽ được giữ kín, vì vậy Anh/Chị vui lòng trả lời thẳng thắn và khách quan các câu hỏi. Nếu Anh/Chị có thắc mắc hoặc trao đổi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây.
Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên
Website: cuusinhvien.tuaf.edu.vn - Email: cuusinhvien@tuaf.edu.vn
Phụ trách: Lê Minh Toàn
Điện thoại: 0912 551 563 - Email: leminhtoan@tuaf.edu.vn
Xin chân thành cảm ơn!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên *
Giới tính
Clear selection
Lớp *
Trình độ học vấn
Clear selection
Ngành tốt nghiệp *
Tháng/năm tốt nghiệp
MM
/
DD
/
YYYY
Xếp loại tốt nghiệp:
Clear selection
Điện thoại *
Email *
THÔNG TIN VIỆC LÀM
Anh/Chị hãy chọn đáp án phù hợp với thông tin việc làm cung cấp dưới đây:
Tình trạng việc làm của Anh/Chị? *
Nếu Anh/chị đã trả lời rằng, mình đang không tìm kiếm việc làm. Tại sao anh/chị không tìm kiếm việc làm? (Bỏ qua câu này nếu anh/chị đã có việc làm)
Clear selection
Nếu anh chị đang có việc làm, công việc hiện tại của Anh/Chị có phù hợp với chuyên môn và trình độ được đào tạo không?
Clear selection
Anh/Chị tìm được việc làm (theo chuyên ngành được đào tạo) từ khi nào?
Clear selection
Nếu anh/chị tìm được việc một thời gian sau khi tốt nghiệp, bao nhiêu lâu sau khi tốt nghiệp anh/chị có việc làm? (Hãy ghi rõ số tháng)
Công việc hiện tại của anh/chị là gì? (Nếu anh/chị đang làm nhiều việc khác nhau, chỉ dựa vào công việc chính để trả lời câu hỏi này.
Vị trí hiện tại của anh/chị tại nơi làm việc là gì?
Clear selection
Anh/Chị tìm được việc làm thông qua:
Anh/Chị đang làm việc cho loại hình đơn vị nào?
Clear selection
Trong công việc hiện tại của mình, anh/chị được ký loại hợp đồng lao động nào?
Clear selection
Anh/chị đang làm việc toàn thời gian hay bán thời gian?
Clear selection
Mức thu nhập hiện tại của Anh/Chị:
Clear selection
Địa chỉ cơ quan Anh/Chị làm việc (Chỉ điền Tỉnh hoặc Thành phố)
Hãy đánh giá mức độ hài lòng của anh/chị với công việc hiện tại theo thang điểm từ 1 đến 5 (với 1 là “hoàn toàn không hài lòng” và 5 là “hoàn toàn hài lòng”)
1
2
3
4
5
Mức độ hài lòng
Clear selection
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
Lựa chọn một trong các mức độ tương ứng bằng cách tích chọn vào phần lựa chọn dưới đây theo suy nghĩ của Anh/Chị về từng vấn đề trong quá trình học tại Nhà trường.
Chương trình đào tạo cân đối giữa kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
CTĐT giúp người học có khả năng thích nghi khi thay đổi môi trường làm việc *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
CTĐT phát triển khả năng nghiên cứu của người học *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Nội dung chương trình đào tạo cập nhật đáp ứng nhu cầu xã hội *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục và giá trị văn hóa của Khoa và Nhà trường đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của Anh/Chị *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Anh/Chị hài lòng với chất lượng đào tạo của Nhà trường *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Anh/Chị hài lòng về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường *
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
Hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm của nhà trường?
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Clear selection
Bằng tốt nghiệp của Trường có lợi thế khi tìm kiếm việc làm
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Clear selection
Việc nhận bằng tốt nghiệp có giúp ích gì cho công việc của anh/chị hay không?
Anh/Chị ứng dụng được kiến thức vào công việc thực tiễn
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Clear selection
Anh/Chị sử dụng thành thạo ngoại ngữ
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Clear selection
Anh/Chị sử dụng thành thạo tin học
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Clear selection
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
Theo Anh/Chị để cải tiến kết quả đào tạo cần tăng cường kỹ năng, kiến thức, thái độ nào sau đây:
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện
Kỹ năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc
Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa
Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Kiến thức chuyên môn
Kiến thức liên ngành
Kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật
Clear selection
Theo Anh/Chị, Nhà trường cần tăng cường các hoạt động nào để giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường tìm kiếm được việc làm?
Điều gì Anh/Chị hài lòng nhất trong thời gian học tại trường?
Anh/Chị có hài lòng với công tác hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ việc làm của Trung tâm ƯTCN&HTKN - Trường Đại học Nông Lâm?
Không hài lòng
Hài lòng một phần
Cơ bản hài lòng
Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
Anh/Chị vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau
Clear selection
Điều gì Anh/Chị không hài lòng nhất trong thời gian học tại trường và vui lòng đề xuất giải pháp cải tiến?
Nếu có cơ hội tư vấn người thân, bạn bè chọn trường đại học, Anh/Chị có giới thiệu đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên không?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN. Report Abuse