แบบขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.สกลนคร เขต1
โรงเรียน *
Your answer
ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
Your answer
ชื่อ-สกุลผู้อำนวยการโรงเรียน
Your answer
ชื่อ-สกุลครูผู้รับผิดชอบ(ตอบได้มากกว่า1 คน) *
Your answer
ชื่อโครงการหรือกิจกรรม *
Your answer
การดำเนินงาน/กิจกรรม (ตอบได้มากกว่า1 รายการ)
ปีการศึกษา 2558 และ หรือ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมรายวัน(ถ้ามี)
Your answer
กิจกรรมรายสัปดาห์(ถ้ามี)
Your answer
กิจกรรมรายเดือน(ถ้ามี)
Your answer
กิจกรรมรายภาค(ถ้ามี)
Your answer
กิจกรรมรายปี(ถ้ามี)
Your answer
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
ผลงานเชิงประจักษ์อื่นๆ
(เช่น จำนวนนักเรียนเข้าห้องสมุด/ชิ้นงานที่เกิดจากกการอ่าน/พฤติกรรมที่บ่งบอกว่านักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน/เป้นต้น)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.