Έρευνα σχετικά με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων από τους Επαγγελματίες Υγείας.

Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει στην καταγραφή της χρήσης Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων από ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων είναι η πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό βιβλίων, άρθρων, περιοδικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την ιατρική και νοσηλευτική επιστήμη.

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, οι απαντήσεις εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων για την παρούσα έρευνα και μόνο.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

Λιάλιου Πασχαλίνα

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,PhD(C)
Εργαστήριο Πληροφορικής Υγείας
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Α. Δημογραφικά Στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question