โปรดชี้แนะเกี่ยวกับการสอนของครูการุณย์ สุวรรณรักษา ขอให้ตอบแบบสอบถามนี้ทุกคนค่ะ

สำหรับลูกศิษย์ครูการุณย์ สุวรรณรักษา ช่วยเป็นกระจกส่องเกี่ยวกับการสอนของครูด้วยนะครับ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question