DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
Bu veri toplama aracı, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencilerinin Kurumsal Memnuniyet Durumu’nun saptanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kişisel bilgilere, ikinci bölümde ise öğrencilerin Düzce Üniversitesi’nden memnuniyet durumuna ilişkin ifadelere yer verilmektedir. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, sizlere sağlanan eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Saygılarımızla
Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
1. Anabilim Dalınız *
Programınız *
3. Program türünüz *
4. Cinsiyetiniz *
A - AKADEMİK ORTAM VE ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ OLANAKLAR *
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Enstitü yönetimi öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır
Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır
İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur
İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır
Sanat etkinlikleri yeterlidir
Kültürel etkinlikler yeterlidir
Sportif etkinlikler yeterlidir
Sağlık hizmetleri yeterlidir
Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır
Öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulmaktadır
Öğrencilerle ilgili bilgiler sisteme doğru bir şekilde ve zamanında işlenmektedir
Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır
B - ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HİZMETLER *
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Fotokopi hizmetleri yeterlidir
Derslikler lisansüstü eğitime uygundur
Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur
Kütüphane her türlü kaynak açısından zengindir
Ödünç kitap alma sistemi uygundur
Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır
Kütüphane görevlileri öğrencilerle yakından ilgilenmektedir
Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir
C - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM *
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Ders programımızın hedefleri açıktır
Ders programları güncellenmektedir
Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır
Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak(projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılmaktadır
Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir
Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir
Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir
Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir
Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir
Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir
Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır
Öğrenci- öğretim üyesi arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır
Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır
Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir
Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir
Öğrencilerin katıldığı uygulama alanları dersin amacını karşılamaktadır
D - ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME *
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır
Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır
Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır
Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim verilir
Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır
Verilen sınav veya ödevlerde işlenen konulardan sorumlu tutuluruz.
E - AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK *
Tamamen Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır
Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum
Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir
Bölümde iş olanakları ile ilgili olarak öğrencilere bilgi sunulmaktadır
İş dünyasını tanıması için Üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vs.)
Düzce Üniversitesinde sizi; En mutlu eden üç nedeni yazınız. *
Düzce Üniversitesinde; En yakındığınız üç nedeni yazınız. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy