ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
ข้อ 1 ด้านวิชาการ *
Required
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
Your answer
ข้อ 2 ด้านงบประมาณ *
Required
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
Your answer
ข้อ 3 ด้านบริหารงานบุคคล *
Required
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
Your answer
ข้อ 4 ด้านบริหารทั่วไป *
Required
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms