Pieteikšanās diasporas skolu finansējumam ārpus Eiropas: 2024. gads
Konkursu izsludina Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA). Finansējumu nodrošina LVA no Izglītības un zinātnes budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”. Finansējumu administrē PBLA.

Pieteikumi finansējumam, aizpildot šo anketu, ir jāiesniedz līdz 2024. gada 22. aprīlim. 

Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar konkursa nolikumu, kas publicēts LVA mājaslapā www.valoda.lv un PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izglitiba/.

Papildu informāciju par konkursa nolikumu var iegūt, sazinoties ar PBLA izglītības projektu koordinatori Agnesi Rimicāni: izglitiba@pbla.lv.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Valsts *
Skolas nosaukums *
Pieprasītā finansējuma tāme skolas infrastruktūras un mācību procesa nodrošināšanai (izdevumu saraksts prioritārā secībā, EUR): *

Aprakstiet, kam tieši pieprasāt finansējumu, sakārtojot vajadzības prioritārā secībā (sanumurējiet). Nolikuma 6.1. punkts. 

Šajā izdevumu kategorijā varat pieprasīt finansējumu šādiem mērķiem
 • skolas telpu un infrastruktūras nodrošināšana (īre, komunālie pakalpojumi, interneta izmaksas, remonti, aprīkojums); 
 • mācību līdzekļu un materiālu iegāde (tajā skaitā izglītojošu izdevumu vai platformu abonementi);
 • apdrošināšanas izmaksas; 
 • izziņu, atļauju u.c. oficiālu dokumentu, kuri nepieciešami skolas darbības nodrošināšanai, izmaksas; 
 • tehniskā aprīkojuma (tajā skaitā arī digitālo ierīču, skaņas aparatūras) iegāde; 
 • kancelejas preču iegāde, kopēšanas, skenēšanas, drukas izmaksas; 
 • skolotāju ceļa izdevumi uz skolu (sabiedriskā transporta biļetes); 
 • citi izdevumi, ja tie ir saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu.
Šajā izdevumu kategorijā nevarat pieprasīt finansējumu skolotāju atalgojumam un transporta izdevumiem, ja transporta veids ir personīgais auto (degvielas izmaksas).

Pieprasītā finansējuma kopsumma skolas infrastruktūras un mācību procesa nodrošināšanai (EUR) *
Pieprasītā finansējuma tāme izglītojošiem skolēnu pasākumiem (izdevumu saraksts prioritārā secībā, EUR):

Skolas rīkoti pasākumi, kas ir daļa no mācību procesa vai veicina latviešu valodas, kultūras un tradīciju apguvi, latviešu skolu attīstību, jaunu skolēnu piesaistīšanu un sadarbību starp skolām. Nolikuma 6.2. punkts. 

Aprakstiet, kam tieši pieprasāt finansējumu, sakārtojot vajadzības prioritārā secībā (sanumurējiet). 

Šajā izdevumu kategorijā varat pieprasīt finansējumu šādiem mērķiem

 • pasākuma telpu īre un tehniskais nodrošinājums;
 • pasākuma rīkošanas izmaksas (uzskates vai mācību materiāli, apdrošināšana u.c.);
 • ceļa, izmitināšanas un apdrošināšanas izdevumi pasākuma lektoriem (aviobiļetes un sabiedriskā transporta biļetes);
 • ceļa un izmitināšanas izmaksas dalībai citas latviešu skolas rīkotā pasākumā (sabiedriskā transporta biļetes, autobusa īres izmaksas).

Šajā izdevumu kategorijā nevarat pieprasīt finansējumu viesmākslinieku vai lektoru atalgojumam, diasporas pasākumiem, kuri nav skolas rīkoti un nav daļa no mācību procesa, ēdināšanai, transporta izdevumiem, ja transporta veids ir personīgais auto (degvielas izmaksas).

Pieprasītā finansējuma kopsumma izglītojošiem skolēnu pasākumiem (EUR)
Pieprasītais finansējums līdzfinansējumam ceļa izdevumiem uz LVA kursiem Latvijā (EUR):

LVA diasporas skolotāju vasaras skola notiks 2024. gada 17.–19. jūlijā. Nolikuma 6.3. punkts. 

Šajā izdevumu kategorijā varat pieprasīt finansējumu ceļa izdevumiem skolas pārzinim vai skolotājam (aviobiļetes, apdrošināšana) – ne vairāk kā vienai personai no skolas un ne vairāk kā 30% apmērā.

Lūdzu, norādiet izdevumu pilno summu, kā arī aprēķiniet nepieciešamo līdzfinansējumu 30% apmērā. Norādiet, kurš skolas skolotājs/pārzinis dosies uz kursiem (vārds, uzvārds, amats skolā).

Šajā izdevumu kategorijā nevar pieprasīt finansējumu skolas pārstāvju ceļa izdevumiem dalībai ASV, Austrālijas vai Kanādas izglītības nozaru vadītāju rīkotajās diasporas skolotāju konferencēs (šo izdevumu kompensācijai varēs pieteikties pie konferences rīkotāja)!

Vai skola ir dibināta ar mērķi nodrošināt latvisko izglītību, tās saime (administrācija, skolotāji, skolēni un viņu ģimenes) aktīvi iesaistās latviešu sabiedrības darbā, audzinot un izglītojot aktīvus nākotnes latviešu sabiedriskos darbiniekus? Kas to apliecina (piemēram, skolas statūti, informācija mājaslapā u.c.)? *
Vai skolai ir izstrādāta misija un vīzija, kas vērsta uz latvisko izglītību? Kā par to var pārliecināties? *
Vai skola darbojas (pastāv) jau vismaz 12 mēnešus? *
Vai skolas uzdevumi ir: 1) saglabāt un uzturēt latvisko identitāti; 2) apgūt latviešu valodu un kultūru; 3) kopt latviešu tradīcijas; 4) veidot pilsonisko apziņu; 5) uzturēt ciešas saites ar vietējo latviešu sabiedrību? Aprakstiet, kā šie uzdevumi tiek veikti. *
Cik skolotāju darbojas skolā? *
Cik skolotājiem ir pedagoģiskā izgītība? *

Vai skolā ir organizēts un strukturēts mācību process? Lūdzu, aprakstiet mācību norisi un norādiet, cik stundas gadā ir skolas mācību programmā (ieskaitot pasākumus).

*
1 stunda = 40 min.

Lūdzu, aprakstiet mācību programmas saturu.

*
Cik skolēnu mācās skolā vecumā līdz 18 gadiem? *
Vai skola iespēju robežās ir piejama visiem skolēniem, kas to vēlas apmeklēt? *
Vai skolā tiek veikta skolēnu apmeklējumu uzskaite (tajā skaitā attālināto nodarbību apmeklējumu uzskaite)? *
Vai skolai ir izveidota vecāku padome vai vecāku atbalsta grupa, kas atbalsta skolas mērķus? *
Vai skolai ir izveidota skolas padome, kas nodrošina, ka finansiālie lēmumi ir caurspīdīgi un netiek pieņemti vienpersoniski?  *
Vai skolai ir budžeta plāns, ienākumu un izdevumu reģistrs? *
Vai vecāki veic līdzmaksājumus skolas darbības nodrošināšanai? Cik lieli tie ir? *
Pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, amats skolā. Šī persona ir atbildīga par atskaišu iesniegšanu. *
Lūdzu, aplieciniet, ka finansējuma saņemšanas gadījumā iesūtīsiet PBLA satura un finanšu atskaiti par izlietotajiem līdzekļiem līdz 2024. gada 17. novembrim! *
E-pasts saziņai *
Tālrunis saziņai *
Vai skolas paraksttiesīgajai personai ir elektroniskais paraksts? *
Pasta adrese līguma noslēgšanai (ja nav elektroniskā paraksta)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy