แบบประเมินความพึงพอใจ อบต.นาสะเม็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านการจัดทำตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ
แก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานแก้ไข ปรับปรุง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.