Zgłoszenie do projektu "Lekcja:Enter" 
Uzupełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z wypełnieniem załącznika nr 1 "Zgłoszenie szkoły do projektu grantowego" i zwalnia z obowiązku dostarczenia go w formie papierowej/skanu.

Do projektu "Lekcja:Enter" szkołę oraz wybranych nauczycieli zgłasza dyrektor.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Nazwa szkoły *
2. Adres szkoły  *
3. Adres e-mail do szkoły *
4. Województwo *
5. Numer RSPO  *

6. Imię i nazwisko dyrektora szkoły
*
7. Telefon kontaktowy
*
8. Imię, nazwisko i stanowisko członka kadry kierowniczej, deklarującego udział w Projekcie Grantowym "Lekcja:Enter"
WAŻNE: wymaga się, aby wskazanego członka kadry kierowniczej przypisać również do jednej z grup przedmiotowych poniżej  
*
Imiona i nazwiska nauczycieli deklarujących udział w Projekcie Grantowym
Grupa przedmiotowa

W przypadku braku wskazania nauczyciela z danej grupy przedmiotowej, należy podać uzasadnienie. 
Możliwe odpowiedzi:
Ø  inny typ szkoły
Ø  udział w Projekcie grantowym szkół ponadpodstawowych, w których nie ma nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Ø udział w projekcie szkół podstawowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkół przysposabiających do pracy, których wielu przedmiotów ogólnokształcących nie ma w siatce godzin.

9. Edukacja wczesnoszkolna *
Jeśli nie dotyczy - proszę wpisać "x"
10. Przedmioty humanistyczne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
*
Jeśli nie dotyczy - proszę wpisać "x"
11. Przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe *
Jeśli nie dotyczy - proszę wpisać "x"
12. Przedmioty matematyczno – przyrodnicze – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
*
Jeśli nie dotyczy -  proszę wpisać "x"
13. Przedmioty matematyczno – przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
*
Jeśli nie dotyczy -  proszę wpisać "x"
14. Przedmioty artystyczne – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
*
Jeśli nie dotyczy - proszę wpisać "x"

15. Przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe
*
Jeśli nie dotyczy -  proszę wpisać "x"

16. Informatyka – szkoły podstawowe
*
Jeśli nie dotyczy -  proszę wpisać "x"

17. Informatyka – szkoły ponadpodstawowe
*
Jeśli nie dotyczy -  proszę wpisać "x"
18. Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

*
Regulamin
Required
19. Liczba wytypowanych przeze mnie do udziału w Projekcie grantowym „Akademia Cyfrowa Enter” nauczycieli jest zgodna z § 4 punkt 4 niniejszego Regulaminu, gdyż szkoła obecnie zatrudnia ____________________ (podać odpowiedni przedział) nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
*
20. Zaakceptowanie powyższych warunków i wysłanie formularza jest równoznaczne z chęcią podjęcia przez szkołę udziału w projekcie grantowym.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy