Sprawdź dostępność miejsc na studia w Akademii WSB!
Email address *
Imię *
Nazwisko *
Numer telefonu *
W jakim mieście jesteś potencjalnie zainteresowany podjęciem studiów *
Na podstawie art. 6 ust 1 litera a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB oraz na przesyłanie mi wszelkich informacji marketingowych i handlowych. Niniejsze upoważnienie obejmuje przesyłanie informacji i ofert za pomocą poczty elektronicznej, sms i tradycyjnej. Zostałem poinformowany, że: 1. Administratorem Danych gromadzonych w Uczelni jest Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,, z którym można się skontaktować po adresem iod@wsb.edu.pl. 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO. 4.Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach usług świadczonych przez odbiorców danych osobowych z którymi współpracuje Administrator jeżeli podmioty te korzystają z usług podwykonawców -podmiotów mających siedziby w państwach trzecich, na które Administrator wyraził zgodę mając na uwadze zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w państwie trzecim. 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 7. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/ -em poinformowany o przysługujących mi prawach: 1. Dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 2. Wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. * *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy