Keminmaan kunnan alueen yritysten kehittämistarpeiden kartoituskysely

Hyvä keminmaalainen yrittäjä,

kutsumme sinut vastaamaan kyselyyn, joka koskee yrityksenne mahdollisia kehittämistarpeita ja niitä varten suunnattuja palveluja.

Kysely tehdään yhteistyössä Keminmaan kunnan elinvoimapalvelujen, Keminmaan yrittäjien ja Edicos Oy:n kanssa. Edicos Oy:n asiantuntija suorittaa tuotekehitystyön opintoja ja kysely on osa koulutukseen kuuluvaa palvelumuotoiluprojektia. Edicos Oy on Keminmaassa toimiva valmennuspalveluita tuottava yritys, joka auttaa yrityksiä parantamaan kannattavuuttaan työhyvinvoinnin, työyksikön toiminnan ja työprosessien kehittämisen avulla.

Kyselyn tavoitteena on selvittää Keminmaan kunnan alueelle sijoittuvien yritysten kehittämistarpeita. Tarkoituksena on saada selville, minkälaisia palveluja kunnan, yrittäjäjärjestön ja yksityisen palveluntuottajan pitäisi yrittäjille tarjota ja tuottaa yritysten toimintaympäristön ja liiketoimintaedellytysten parantamiseksi. 

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Kysely toteutetaan anonyymisti eli vastaajat eivät ole tunnistettavissa. Vastaaminen kestää noin 7 min.

Olisi hienoa jos voisit vastata kyselyyn 31.3.2023 mennessä.

Viimeisen kysymyksen jälkeen voitte halutessanne jättää nimenne ja puhelinnumeronne yhteydenottoamme varten. Valitsemanne yhteydenoton aihe voi olla maksuton yrityksen kehittämistarpeiden kartoitus Edicos Oy:n asiantuntijan kanssa, mahdollinen Keminmaan Yrittäjät ry:n jäsenyys ja/ tai Keminmaan kunnan elinvoimapalvelujen palvelut kehittämistarpeitanne koskien.

Kiitos avustanne ja ajastanne!

Lisätietoa:

Anu Kumpuniemi, elinvoima-asiantuntija, Keminmaan kunta, 040 156 3652

Jarno Vuorinen, puheenjohtaja, Keminmaan yrittäjät ry, 044 261 2018

Katja Siurumaa, kehittämisvalmentaja, Edicos Oy
Sote Lean Master- tuotekehitystyön opiskelija, 040 418 0249

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Yrityksen liiketoiminnan kehittämistarpeet
Mitä yrityksenne osa-alueita tulisi kehittää, jotta yrityksenne kilpailukyky säilyy ja kehittyy? Voitte valita useita eri vaihtoehtoja.
*
Required

Onko yrityksellänne resursseja (aika, henkilöstö, rahoitus) kehittää yllä mainittuja asioita?

*

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin oletteko laatineet kehittämistä koskevan suunnitelman?

Clear selection

Mikäli haluaisitte kehittää toimintaanne eikä teillä ole suunnitelmaa sitä varten, voivatko Keminmaan kunta, Keminmaan Yrittäjät ry ja yksityinen palveluntuottaja olla avuksi yrityksenne kehittämissuunnitelman laatimisessa?

*

Miten Keminmaan kunnan elinvoimapalvelut ja Keminmaan Yrittäjät ry voivat auttaa yrityksenne liiketoiminnan kehittämisessä? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

*
Required

Onko yrityksenne kiinnostunut ostamaan yksityisen palveluntuottajan tarjoamia yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutus- ja valmennuspalveluita?

*

Onko teillä toiveita tai kehittämisajatuksia toimintaympäristön kehittämiseen liittyen?

 

Onko teillä toiveita tai kehittämisajatuksia liiketoimintaedellytystenne parantamiseksi, joihin kunta, yrittäjäjärjestö tai yksityinen palveluntuottaja voivat vaikuttaa?

Taustatiedot

Yrityksen henkilöstön määrä omistajayrittäjä tai yrittäjät mukaan lukien. Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta.

*

Yrityksenne toimiala. Valitse se, joka kuvaa parhaiten yritystänne.

*

Yrityksenne liikevaihto. Valitse yrityksenne tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

*

Onko yrityksellänne ajan tasalla oleva kirjallinen liiketoimintasuunnitelma?

*

Kuuluuko yrityksenne Suomen Yrittäjät ry:hyn ja sen paikallisjärjestöön Keminmaan Yrittäjät ry:hyn?

*

Mitkä seuraavista ovat mielestänne tärkeimpiä Keminmaan Yrittäjät ry:n tehtäviä? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

*
Required
Jos haluatte, että olemme teihin yhteydessä, niin lisätkää seuraavassa kohdassa nimenne ja puhelinnumeronne. Tässä kohdassa voitte valita yhteydenottomme aiheen tai aiheet alla olevista vaihtoehdoista.
Laita tähän nimesi ja puhelinnumerosi yhteydenottoamme varten.
Kiitos vastauksistanne. 
Yrityksen liiketoiminnan kehittämistarpeet
Mitä yrityksenne osa-alueita tulisi kehittää, jotta yrityksenne kilpailukyky säilyy ja kehittyy? Voitte valita useita eri vaihtoehtoja.
*
Required

Onko yrityksellänne resursseja (aika, henkilöstö, rahoitus) kehittää yllä mainittuja asioita?

*

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, niin oletteko laatineet kehittämistä koskevan suunnitelman?

Clear selection

Mikäli haluaisitte kehittää toimintaanne eikä teillä ole suunnitelmaa sitä varten, voivatko Keminmaan kunta, Keminmaan Yrittäjät ry ja yksityinen palveluntuottaja olla avuksi yrityksenne kehittämissuunnitelman laatimisessa?

*

Miten Keminmaan kunnan elinvoimapalvelut ja Keminmaan Yrittäjät ry voivat auttaa yrityksenne liiketoiminnan kehittämisessä? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

*
Required

Onko yrityksenne kiinnostunut ostamaan yksityisen palveluntuottajan tarjoamia yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutus- ja valmennuspalveluita?

*

Onko teillä toiveita tai kehittämisajatuksia toimintaympäristön kehittämiseen liittyen?

 

Onko teillä toiveita tai kehittämisajatuksia liiketoimintaedellytystenne parantamiseksi, joihin kunta, yrittäjäjärjestö tai yksityinen palveluntuottaja voivat vaikuttaa?

Taustatiedot

Yrityksen henkilöstön määrä omistajayrittäjä tai yrittäjät mukaan lukien. Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta.

*

Yrityksenne toimiala. Valitse se, joka kuvaa parhaiten yritystänne.

*

Yrityksenne liikevaihto. Valitse yrityksenne tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

*

Onko yrityksellänne ajan tasalla oleva kirjallinen liiketoimintasuunnitelma?

*

Kuuluuko yrityksenne Suomen Yrittäjät ry:hyn ja sen paikallisjärjestöön Keminmaan Yrittäjät ry:hyn?

*

Mitkä seuraavista ovat mielestänne tärkeimpiä Keminmaan Yrittäjät ry:n tehtäviä? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

*
Required
Jos haluatte, että olemme teihin yhteydessä, niin lisätkää seuraavassa kohdassa nimenne ja puhelinnumeronne. Tässä kohdassa voitte valita yhteydenottomme aiheen tai aiheet alla olevista vaihtoehdoista.
Laita tähän nimesi ja puhelinnumerosi yhteydenottoamme varten.
Kiitos vastauksistanne. 
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy