แบบบันทึกข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ / ๖๑
คำชี้แจง
การบริหารจัดการ (ง)
วสช. = วิสาหกิจชุมชน (ง-1),
ศขช. = ศูนย์ข้าวชุมชน (ง-2), กลุ่มเกษตรกร (ง-3), สหกรณ์ (ง-4)
ศพก. = ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ง-5)
แปลงที่จัดตั้งกลุ่มตามหัวข้อข้างต้น ให้ใส่ หมายเลข 1 ลงในใช่องว่าง และแปลงเกษตรสมัยใหม่ ให้ใส่ หมายเลข 1 ลงในใช่องว่าง ที่มีแปลงดำเนินการ
สถาบันเกษตรกร (จ)
หน่วยงานที่ตั้ง/สนับสนุน และปีที่จัดตั้ง ให้ใส่ หมายเลข 1 ลงในช่องว่าง
ผู้จัดการ (ฉ)
คัดเลือกตัวแทนจากส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตร
กรอกรหัสเพื่อเข้าใช้งาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy