Заявление за кандидатстване за работни места по Програма "Старт на кариерата"
Уважаеми кандидати,
Ако Ви сте: на възраст до 29 години (ненавършени до 29.10.2021 г.), притежавате висше образование, по което не сте придобил/а трудов стаж, регистран/а сте в дирекция "Бюро по труда" /ДБТ/ като търсещо работа лице, то може да кандидатствате за работа по Програмата "Старт на кариерата" чрез настоящото електронно заявление.
Участието в Програмата е възможност за Вас да придобиете първия си трудов стаж по  специалността си чрез  12-месечна работа в публична администрация. А това е шанс да придобиете административен и професионален опит,  а и да продължите работа при възможност на ведомството да ви осигури последваща работа.
Вие можете да намерите 3-те най-подходящи и съответстващи на Вашата специалност работни позиции, измежду 2223 работни места, разкрити в централни ведомства и техните териториални поделения. Подробна информация за всяко от тях можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта в публикувания в рубриката Програма "Старт на кариерата" Списък - Квота за заетост в централни ведомства /Квота № 1/, т.е. тук: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.
В срок до 30.10.2020 г.  включително, можете да подадете в дирекция „Бюро по труда” по регистрация Заявление за кандидатстване по Програмата, в което да кандидатствате за до три работни места, като се допуска две от тях да бъдат за един и същ работодател, дори това да е централно ведомство и неговите териториални структури.
В същия срок можете да подадете и по електронен път Вашето Заявление чрез настоящия формуляр.
За завършеното висше образование (издадена диплома), както и за липсата на трудов стаж по специалността ще бъде извършена служебна проверка в регистрите на МОН, НАП, НОИ и др. при спазване на нормативите и правилата за защита на личните данни и конфиденциалната им обработка.
В случай, че не притежавате все още диплома, то ще е необходимо да докажете завършеното образование чрез представяне не по-късно от 03.11.2020 г. в Дирекция "Бюро по труда" /ДБТ/ на Уверение, Академична справка или друг документ, от който да са видни специалността и завършената степен на висше образование.
До участие в подбора/интервю с работодател се допускат само кандидати, които отговарят на посочените по-горе условия. Към работните места се насочват само одобрени от работодателите младежи, които към момента на насочване са регистрирани като безработни в дирекция "Бюро по труда".
Желаем Ви успех!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy