STARTUP REPORT (10 minut)
Email address *
Vaše webová adresa *
Your answer
Kde v ČR má vaše společnost "hlavní" sídlo? *
Vyplněním tohoto dotazníku dáváte svůj souhlas k anonymnímu zpracování vašich odpovědí do celkového STARTUP REPORTU 2019/2020 *
Přejete si zaslat finální podobu STARTUP REPORTU 2019/2020 (duben 2020)? *
Uveďte název vaší společnosti? *
Your answer
Jakou zastáváte pozici ve společnosti? *
Your answer
Jaké vy osobně vnímáte v současné době obecně SILNÉ stránky českého startupového prostředí? *
Your answer
Jaké vy osobně vnímáte v současné době obecně SLABÉ stránky českého startupového prostředí? *
Your answer
Jaké sektory startupů jsou pro vaši společnost v současné době nejzajímavější z hlediska možné spolupráce / podpory z vaší strany? *
Required
Jaká oblast činnosti startupů, se kterými spolupracujete v současné době je nejvíce zastoupena ve vašem "portfoliu"? Kolik tvoří přibližně procent z hlediska počtu startupů? *
Your answer
Jaká oblast činnosti startupů, se kterými spolupracujete v současné době je jako druhá nejvíce zastoupena ve vašem "portfoliu"? Kolik tvoří přibližně procent z hlediska počtu startupů? *
Your answer
Jaká oblast činnosti startupů, se kterými spolupracujete v současné době je jako třetí nejvíce zastoupena ve vašem "portfoliu"? Kolik tvoří přibližně procent z hlediska počtu startupů? *
Your answer
Jak moc jsou podle vás pro společnosti vašeho typu důležité následující charakteristiky startupů z hlediska možné spolupráce / podpory z vaší strany? Ohodnoťte na škále 1-5 (1= nejméně důležité, 5= nejvíce důležité). *
1
2
3
4
5
Kvalita produktu / služby
Společenský přínos produktu/služby
Ekologický přínos produktu/služby
Návratnost investice
Vývojová fáze startupu
Podnikatelský sektor
Připravenost startupu na exit
Složení týmu a jeho zkušenosti
Osobnost zakladatele/ů
Vize a podnikatelský plán
Originalita nápadu
Potenciální zisk
Globální ambice startupu
Škálovatelnost
Inovativnost řešení
Business potenciál pro váš business
Ještě něco jiného? *
Your answer
Jaké jsou podle vás největší slabiny současných startupů? Ohodnoťte na škále 1-5 (1= není zde problém, 5= je zde velký problém). *
1
2
3
4
5
Nastavení a spočítání business modelu
Právní záležitosti (autorské právo, smlouvy, dohody atd.)
Daně
Pracovní povolení pro cizince
Administrativa
Patenty a copyright
Lidské zdroje
Konkurence
Finanční zdroje
Inovace produktu/služby
Rozšíření produktu/služby
Logistické záležitosti
Nastavení procesů v naší firmě
Outsourcing
Komunikace se zahraničím
Expanze do zahraničí
Marketing a PR komunikace
Sales
Customer Care
Byrokracie podnikatelského prostředí
Ještě něco jiného? *
Your answer
Pokuste se popsat svými slovy, s čím podle vás tedy startupy potřebují nejvíce pomoci? *
Your answer
Kde je primární působnost podnikání startupů, se kterými v současné době spolupracujete? *
Required
Spolupracujete také se startupy, které vznikly mimo území ČR? *
Kolik odhadujete, že působí v ČR procent startupů, které vznikly mimo území ČR (alespoň část společnosti, př. marketing, RD, atd...)? *
Your answer
Popište vaší současnou formu spolupráce / podpory startupových společností? *
Your answer
Popište případně, jaké jsou vaše plány tuto formu spolupráce / podpory do budoucna změnit / vylepšit? *
Your answer
Jaká jsou pro vás nejdůležitější kritéria výběru startupových firem? Jak výběr provádíte? *
Your answer
V jaké fázi k vám start-upy nejčastěji chodí (v jaké jejich fázi s nimi nejčastěji pracujete)? *
Required
V jaké fázi k vám start-upy nejčastěji chodí (se start-upy v jaké fázi nejčastěji pracujete)? *
Required
Funguje podle vás lokální spolupráce mezi startupy? *
Vysvětlete ... *
Your answer
Jak obecně hodnotíte podporu startupů ze strany státu? Vysvětlete? *
Your answer
Pokuste se svými slovy popsat současnou nabídku společností vašeho typu (inkubátory, akcelerátory). Je nabídka dostatečná? *
Jaké jsou obecně hlavní slabiny nabídky inkubátorů, akcelerátorů? *
Your answer
Co naopak velmi dobře v této oblasti funguje? *
Your answer
Využíváte nějaké externí poradce pro služby startupům? *
O jaké služby se jedná? *
Your answer
Jak řešíte kupříkladu právní služby? *
Required
Se kterými subjekty v rámci inovačního ekosystému nejvíce pracujete? *
Required
Kolik přibližně je průměrná finanční podpora na start-up poskytnutá Vámi v roce 2018/2019? Vyjádřete prosím hodnotu v Kč. *
Your answer
Kolik přibližně firem Váš inkubátor/akcelerátor v roce 2018/2019 inkuboval/akceleroval? *
Your answer
Bylo by možné vám případně zavolat a během velmi krátkého telefonického rozhovoru vaše odpovědi ještě doplnit? *
Prosím, pomůžete nám s obsahem reportu ještě trochu více a byli byste ochotni se zúčastnit některého z našich START UP REPORT workshopů? Na adrese: Keiretsu, Praha, Malá Štupartská 7/634, 18 - 19:30h. *
Required
V případě, že souhlasíte s tel hovorem na upřesnění vašich odpovědí a/nebo účastí na workshopu, prosíme o uvedení vašeho telefonního čísla...
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of marketingovyvyzkum.com. Report Abuse