Ankieta dotycząca jakości praktyk i staży skierowana do absolwentów szkół kształcenia zawodowego
Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą pod nadzorem Zarządu Województwa Łódzkiego. Na potrzeby przedmiotowej ankiety Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest podmiotem realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego. Informacje zebrane w ankiecie posłużą wyłącznie opracowaniu wyników analiz empirycznych badania pt. Monitoring jakości staży i praktyk zawodowych w ramach Poddziałania XI.3.1. „Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” prowadzonego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego). Indywidualne dane ankietowe pozyskane na potrzeby badania będą przetwarzane i prezentowane w sposób zagregowany co minimalizuje możliwość identyfikacji osób. Opracowanie wyników analiz jest niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, natomiast od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcami danych są: Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dane przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w na lata 2014-2020. Ankietowany, w zakresie swoich danych, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo przenieść dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach w/w Projektu
którego Pan/Pani był/była uczestnikiem (vide: „Oświadczenie uczestnika projektu” – załącznik nr 5 do umowy)
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms