Aptaujas anketa Kuldīgas novada iedzīvotājiem
Cienījamais Kuldīgas novada iedzīvotāj!
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas attīstības aģentūra” veic iedzīvotāju anketēšanu Kuldīgas novada attīstības programmas uzraudzības ziņojuma ietvaros.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kuldīgas novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī par vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajām problēmām Kuldīgas novadā.
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
Required
2. Jūsu dzimums:
Required
3. Jūsu vecums:
Required
4. Jūsu nodarbošanās:
Required
5. Jūsu izglītība?
Required
6. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
Required
7. Laiks, ko pavadāt dodoties uz darbu vai mācībām?
Required
8. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
Required
9. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā/pagastā? Lūgums, atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus!
Required
10. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Jūsu pilsētā/pagastā:
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt
Pakalpojums/joma nav pieejama
Pakalpojums/ joma netiek izmantota
Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgāde
Centralizētā kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Ārsts /feldšeris
Policija
Skola
Bērnudārzs
Augstskola vai tās filiāle
Bibliotēka
Kultūras pasākumi
11. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu kvalitāte Jūsu pilsētā/pagastā:
Ļoti apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt
Pakalpojums/joma nav pieejama
Pakalpojums/ joma netiek izmantota
Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
Velo celiņi, maršruti
Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ūdensapgādes pakalpojumi
Atkritumu savākšana/ izvešana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras un izklaides pasākumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Profesionālās izglītības pakalpojumi
Interešu izglītības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
12. Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie trūkumi Jūsu pilsētā/pagastā? Lūgums, atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus!
Required
13. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt prioritārajām jomām, ko Kuldīgas novadā vajadzētu attīstīt? Lūgums, atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus!
Required
14. Lūdzu norādiet ar ko lepojaties Kuldīgas novadā?
Your answer
15. Kādi ir, Jūsuprāt, steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai būtu jārisina?
Your answer
16. Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms