Demana hora amb l'advocat
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom *
Teléfon contacte *
Quin motiu? *
Required
PROTECCIÓ DE DADES *
PROTECCIÓ DE DADES: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS L'ESTABLERT EN EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD).El titular d'aquest consentiment autoritza a COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA NIF: Q2573004E  C/ XAVIER PUIG I ANDREU, 46 BAIXOS - 25005 - LLEIDA      Telèfon: 973 249 416     info@coaclleida.catPot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: dpd@coaclleida.cat FINALITAT DEL TRACAMENT DE DADES: COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA tractarà la informació facilitada per a la inscripció i corresponent gestió de cursos, tallers, xerrades i/o activitats. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA, per col•laboradors i prestadors de serveis.IMATGES: Pel fet d’inscriure’s mitjançant aquest formulari, l’assistent/a autoritza al COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA la publicació de les seves imatges, captades dins el marc de l’activitat on s’inscriu.  El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades al COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS LLEIDA  i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. Consell Comarcal de la Noguera es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpd@coaclleida.cat, havent-se d'identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.
COAC LLEIDA
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of OFICINA VIRTUAL DE LOS AGENTES COMERCIALES DE ESPAÑA. Report Abuse