Hodnocení distanční výuky
Vážení rodiče, milí žáci,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k distanční výuce. Rádi bychom
získali zpětnou vazbu, jak jste zvládli tento netradiční způsob výuky a s jakými problémy jste
se museli potýkat. Naším cílem je využít zkušenosti z několika měsíců distanční výuky také při
výuce v běžném provozu školy. Závěry poslouží k nastavení výuky v případě opakování
mimořádných situací v příštích obdobích.
Prosím tedy o zpětnou vazbu a vyplnění následujícího dotazníku do 31. 1. 2021.
DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ.
Děkuji za Vaši vstřícnost, čas a názor

Blanka Bihelerová, ředitelka školy
1. Byli jste spokojeni s komunikací mezi vámi a pedagogy?
Clear selection
2. Jak byste zhodnotili distanční výuku?
Clear selection
3. Množství zadávaných úkolů vám připadá jako:
Clear selection
4. Jaké platformy byste ještě rádi využívali v rámci distanční výuky? Můžete vybrat více možností.
5. Vyhovuje vám současná forma vzájemné komunikace mezi vámi – rodiči a školou (pokud jste měli potřebu s vyučujícími komunikovat)?
Clear selection
Jaké prostředky distanční výuky používáte v primárním vzdělávání?
7. Označte prosím, jak souhlasíte s následujícími výroky:
Nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Spíše souhlasím
Souhlasím
Množství povinných úkolů od vyučujících bylo adekvátní
Dítě stíhalo povinné úkoly plnit v stanoveném termínu
Úkoly byly zadávány nekoordinovaně
Dítě vidělo smysl v zadaných úkolech
Považoval/a jsem úkoly, které děti dostávaly, za smysluplné
Úkoly se věnovaly i látce, kterou děti neprobíraly
Clear selection
8. Mému dítěti jsem s výukou na dálku obvykle pomáhal/a:
Clear selection
9. Kdo Vám při výuce na dálku nejvíce pomohl? Můžete vybrat více možností.
10. Co přinesla výuka na dálku podle Vašeho názoru pozitivního?
Clear selection
11. Máte pocit, že požadavky vyučujících ZUŠ Hořice na děti jsou v této složité době přiměřené nebo vás (provoz rodiny apod.) mimořádně zatěžují?
Clear selection
12. Pozorujete, že se přístup a zájem vašeho dítěte o uměleckou činnost v této době nějak proměnil? Pokud ano, v čem?
13. Co je pro vás největší překážkou ve využívání distančního vzdělávání?
14. Ohodnoťte práci Vašeho pedagoga / pedagogů
Nejlepší
Nejhorší
Clear selection
15. Zde můžete napsat jakékoliv postřehy, hodnocení nebo zpětnou vazbu ke komunikaci Školy, výuce apod. Vaše nápady jsou pro nás cenné - díky vám můžeme být lepší! Za zpětnou vazbu velice děkujeme.
16. Tyto odpovědi se týkají těchto školních oborů (můžete vybrat více možností):
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy