Międzynarodowe Mistrzostwa Przedłużania i Zagęszczania Rzęs - #LashItOn!

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich na Międzynarodowe Mistrzostwa Przedłużania i Zagęszczania Rzęs - #LashItOn!
ZAPOZNAJCIE SIĘ ZE ZMIANAMI W OPISACH I CENNIKU!

23-24 luty 2018
+ Konferencja 25 luty 2018
Warszawa
Golden Floor
REJESTRACJA http://goo.gl/evPHYP

Nagroda główna – Mercedes Smart!!!

Kategorie do wyboru:
• Classy 1:1
• VOLUME 2D-3D
• VOLUME 4D i plus
• Modelowanie Brwi (damskie regulacja brwi wraz z koloryzacją)
• Lash 4 Men plus brow (stylizacja rzęs oraz regulacja wraz z koloryzacją brwi męskich)
• Laminacja (Lifting rzęs)
• Lash Art Temat OCEANIA

OPIS KATEGORII

• Classy 1:1 - goo.gl/b2iBBG
• VOLUME 2D-3D - goo.gl/HkadBi
• VOLUME 4D i plus - goo.gl/jbPjxR
• Modelowanie Brwi (damskie) (regulacja wraz z koloryzacją) - goo.gl/3nHPPS
• Lash 4 Men plus brow (stylizacja rzęs oraz regulacja wraz z koloryzacją brwi) - goo.gl/a3TBBM
• Laminacja (Lifting rzęs) - goo.gl/THXhnK
• Lash Art Temat OCEANIA - goo.gl/1QDYKc


W każdej z kategorii wziąć udział mogą osoby początkujące i zaawansowane:
• Junior - mniej niż rok doświadczenia pracy oznacza to rozpoczęcie pracy w zawodzie stylisty rzęs potwierdzony
pierwszym dyplomem. Udowodnienie kłamstwo spowoduje dyskwalifikację.
• Master - powyżej 12 miesięcy do 3 lata doświadczenia.
• Expert - osoby z ponad trzy letnim doświadczeniem oraz instruktorzy.

Damskie modelowanie brwi, Laminacja, Lash Art Temat OCEANIA oraz Lash 4 Men plus Brow.
• Junior - mniej niż rok doświadczenia pracy oznacza to rozpoczęcie pracy w zawadzie stylisty rzęs potwierdzony pierwszym dyplomem. Udowodnienie kłamstwa spowoduje dyskwalifikację.
• Expert – wszystko powyżej Junior

Laminacja i regulacja z koloryzacją brwi.
Jeżeli Uczestnik jest instruktorem/nauczycielem w danej kategorii to z automatu zobowiązany jest startować jako Master - bez względu na staż pracy.
Junior- doświadczenie do roku
Master- doświadczenie powyżej roku oraz instruktorzy.

Od każdego uczestnika wymagane jest przesłanie Dyplomu 1:1
Do Kategorii 2D-3D, 4D i plus oraz Lash ART wymagany jest pierwszy dyplom z metody objętościowej
- lashiton@secretlashes.pl

JEŻELI UCZESTNIK JEST INSTRUKTOREM / NAUCZYCIELEM AUTOMATYCZNIE KLASYFIKUJE SIĘ DO GRUPY EXPERT!!!!

Dyscypliny:

1 Dyscyplina 500 PLN
2 Dyscypliny 700 PLN
3 Dyscypliny 1000 PLN
4 Dyscypliny 1100 PLN
5 Dyscyplin 1200 PLN
6 Dyscyplin 1300 PLN
7 Dyscyplin 1400 PLN

Bilety V.I.P. 2200 PLN - możliwość z korzystania z nieograniczonej ilości dyscyplin dla jednego uczestnika plus konferencja
Konferencja 1300 PLN, dla uczestników mistrzostw 900 PLN


W razie braku miejsc podczas rejestracji, Organizator deklaruje się do dokonania zwrotu kwoty na konto Uczestnika.
Warunkiem wzięcia udziału w mistrzostwach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, wraz z aktualnymi danymi osobowymi i wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 250 PLN (uiścić go należy do 3 dni od rejestracji). Liczy się zarówno kolejność zgłoszeń jak i również data wpłaty zadatku lub pełnej sumy udziału.


Dane do przelewu w PLN:
Versada Adriana Panfil
Bank: Multi Bank:
Nr konta: 15 1140 2017 0000 4402 0599 3524
Swift : BREX PL PW MUL
Tytuł przelewu: Mistrzostwa / Imię i Nazwisko / Ilość Kategorii


WAŻNE!!!
Zwracamy uwagę, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji przedstawionych przez uczestnika Mistrzostw. Jeżeli Organizator wykryje oszustwo, ma prawo zdyskwalifikować uczestnika i pozbawić go wszystkich tytułów. Do dnia 26 stycznia czekamy na wasze zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie ujawnienie listy uczestników wraz z kategoriami w dniu 2 lutego 2018. W razie jakichkolwiek roszczeń/ wątpliwości co do wiarygodności uczestników mają Państwo możliwość zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty udostepnienia listy uczestników w innym przypadku Organizator uznaje temat za zamknięty.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
ZAPISANIE SIE NA KILKA DYSCYPLIN ZWIĘKSZA SZANSE NA WYGRANIE GŁOWNEJ NAGRODY W POSTACI SAMOCHODU


REGULAMIN
goo.gl/ZaX9Zb

Kontakt
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
lashiton@secretlashes.pl


________________________________________________________________________________________________

We are pleased to invite everyone to the International Championship of Eyelash Extension and Thickening -#LashItOn! 

23-24 February 2018
+ Conference 25 February 2018
Warsaw
Golden Floor

Main prize - Mercedes Smart !!!

We have prepared for you the following categories:
• Classy 1:1
• VOLUME 2D-3D
• VOLUME 4D and plus
• Eyebrow (woman) regulation and coloring
• Lash 4 Men plus brow
• Laminating (Eyelash lifting)
• Lash Art Topic OCEANIA

DESCRIPTION OF THE CATEGORY
• Classy 1: 1 - goo.gl/RxLBQh
• VOLUME 2D-3D - goo.gl/t7uVso
• VOLUME 4D and plus - goo.gl/pR9Qqa
• Eyebrow (woman) - goo.gl/CUyTZE
• Lash 4 Men plus brow - goo.gl/NFQXs1
• Lamination (Eyelash Lifting) - goo.gl/sfG1kB
• Lash Art Topic OCEANIA - goo.gl/Ms9H8e


Beginners and advanced participants can take part in each category:

• JUNIOR - less than one year of work experience. This means starting work in the profession of eyelash stylist confirmed
by the first diploma. Evidence of a lie will result in disqualification.
• MASTER - up to 12 months till 3 years of experience..
• EXPERT - persons with more than three years of experience and instructors.

Eyebrow (woman), Eyelash Lifting, Lash 4 Men plus brow, Lash Art Topic OCEANIA:
• JUNIOR - less than a one year of work experience, which means you began your eyelash stylist profession attested by your first diploma. Evidence of a lie will result in disqualification.
• EXPERT - all above Junior.


Lash lift and eyebrows (women).
If the participant is an instructor / teacher in the category, automatically is classified into Master category - regardless of worked years.
Junior - less than one year of work experience.
Master - up to 12 months of experience and Instructors/teacher.

Each participant is required to submit a 1: 1 Diploma.
The participant of categories - 2D-3D, 4D plus and Lash ART are required for the first volume certificate/ diploma.
Email address - lashiton@secretlashes.pl

IF THE PARTICIPANT IS THE INSTRUCTOR / TEACHER, AUTOMATICALLY CLASSIFIED TO EXPERT GROUP !!!!

Persons entering several competitions will receive a discount of:

1 Discipline 130 EURO
2 Disciplines 175 EURO
3 Disciplines 245 EURO
4 Disciplines 270 EURO
5 Disciplines 290 EURO
6 Disciplines 315 EURO
7 Disciplines 340 EURO

V.I.P. TICKETS 530 EURO - the possibility of using unlimited number of disciplines for one participant plus the conference
Conference 315 EURO, for participants of the Championship 225 EURO.

The entrance fee for the championship is 250 PLN (65 EURO) deposit, which must be paid within 3 days after enrolment in a given category. Every person undertakes to enter under his or her own first and last name. In the event of resigning from the championship, the deposit is forfeited.

Bank transfer details EURO:
Versada Adriana Panfil
Bank: Multi Bank:
Nr konta : PL 98 1140 2017 0000 4712 0092 5636
Swift: BREX PL PW MUL
Bank transfer title: Championship / Name and Surname / Number of categories

IMPORTANT!!!
Please note that the Organizer is not responsible for the accuracy of the information provided by the Championship participant. If the Organizer detects fraud, it has the right to disqualify a participant and deprive him/her of all titles. We look forward to receiving your entries to 26 January 2018. 
The Organizer reserves the right to disclose the list of participants together with the categories on 2 Febuary 2018. In the event of any claims/ doubts about the credibility of the participants, you have the opportunity to submit a complaint within fourteen days of the date of publicising the list of participants, otherwise, the Organizer considers the topic closed. 

Reminder!!!
SIGNING UP FOR SEVERAL DISCIPLINES INCREASES THE CHANCES TO WIN THE MAIN PRIZE IN THE FORM OF A CAR

CHAMPIONSHIP REGULATIONS / Terms & conditions - goo.gl/vu1uag
Please read these terms and conditions carefully

Contact
Monday - Friday 9am - 5pm
lashiton@secretlashes

REJESTRACJA | REGISTRATION
Adres e-mail* *
Your answer
Imię i Nazwisko| Name *
Your answer
Adres | Address *
Your answer
Numer telefonu / Phone number *
Your answer
Dane do faktury / Invoice details
Your answer
Kategorie i dyscypliny | Categories & Disciplines
Proszę zapoznać się z regulaminem | Please read the rules
Classy 1:1
Volume 2D-3D
Volume 4D +
Modelowanie brwi - damskie | Eyebrow - woman
Lash 4 Men plus brow
Laminacja | Lash Lifting
Lash Art - "Oceania"
Cennik | Price list *
Required
Dodatkowe Informacje | Additional informations
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service