TEDx ALK
First name *
Your answer
Last name *
Your answer
Phone *
Your answer
Job title/role
Your answer
Company/organization
Your answer
Tell us about yourself.What do you hope to get from this TEDx event? *
Your answer
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji TEDxALK, odbywającej się dniu 17. listopada 2018 r. Administratorem danych jest Studenckie Koło Naukowe Giełdy i Prawa Kapitalni działające przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 57/59. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji imprezy TEDxALK służących jej popularyzacji poprzez rozpowszechnianie wizerunku w :a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych;d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.3.Organizator może przenieś na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji wydarzenia TEDxALK. 4.Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. Podstawa prawna:pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service