Kursutvärdering 2019 1b
För att tillvarata dina åsikter ska du fylla i denna kursutvärdering för de kurser du läst under läsåret.
Du ska markera på skattningsskalan i vilken utsträckning du är nöjd. Siffrorna 1 (lägst) och 5 (högst) är svarens yttervärden. Markera den siffra som bäst överensstämmer med din känsla.
Förekommer en kurs som du inte har läst så hoppar du över den och går vidare till nästa.
Svenska 1
1. Läraren har satt upp tydliga lärandemål för kursen. Mål och kriterier i kursen har blivit tydliga för mig.
2. Jag får konkreta exempel på arbetsuppgifter inom kursen så att det blir tydligt vad som förväntas av mig.
3. Jag får verklighetstrogna arbetsuppgifter inom kursen.
4. Jag får feedback/återkoppling på mitt arbete som relaterar till kursmålen och betygskriterierna.
5. Återkopplingen jag får från min lärare är framåtsyftande och hjälper mig att förbättra mitt arbete.
6. Jag har fått möjlighet att utveckla/komplettera mina uppgifter .
7. Jag tycker själv att jag kan bedöma kvaliteten i mitt arbete.
8. Jag tycker att läraren lyssnar på mina önskemål.
9. Jag tycker att jag haft möjlighet att påverka arbetssättet i kursen.
10. Jag tycker att läraren har tagit tillvara på mina erfarenheter inom kursens område.
11. Jag har fått möjlighet att redovisa mina kunskaper på olika sätt.
12. Bedöm lärarens förmåga att få dig engagerad.
13. Jag har blivit rättvist bedömd i kursen.
14. Bedöm lärarens ämneskunskaper.
15. Bedöm planeringen (arbetsbelastningen) av kursen.
16. Bedöm din egen arbetsinsats i kursen.
Next
This form was created inside of Ridgymnasiet.nu. Report Abuse