הרשמה לתגבורים - מסלול עתודה מדעית טכנולוגית

שלום רב - תלמידים או הורים
במסגרת מסלול העתודה המדעית -טכנלוגית ניתנות שעות תגבור במקצועות המדעיים ובמתמטיקה - ברמת 5 יח"ל.
התגבורים יכולים לאפשר שיפור התוצאות, ולעזור בהתמודדות עם מסלול הלימודים המאתגר.
מילוי הטופס יעזור לנו לדעת במה אתם רוצים עזרה, מתי, ולאיזו מטרה.
ניתן למלא טופס - בכל פעם מחדש - ולכל מקצוע בנפרד.

בעז הדס - רכז מסלול העתודה המדעית-טכנלוגית, תיכון ע"ש שמען בן-צבי.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question