Zgłoszenie chęci uczestnictwa w "Wymień w Miko #1"
Szanowni Państwo.
Osoby zainteresowane udziałem w "Wymień w Miko #1" który odbędzie się 02.04.2023r., prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko
*
Nr telefonu
*
Adres e-mail
*
Produkty do wymiany
*
Required
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w wydarzeniu SWAP Party organizowane przez Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności.
1. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności z siedzibą w Mikołowie, Rynek 2. z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych listownie na adres ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@centrumaktywnosci.eu. Związek nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - to jest Pani/Pana uczestnictwu w wydarzeniu SWAP Party, o którym możecie Państwo przeczytać więcej pod adresem https://centrumaktywnosci.eu/centrum-aktywnosci/wymienwmiko/
3.Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w szczególności podmiotom udzielających administratorowi wsparcia organizacyjnego, prawnego, księgowego i technicznego, w tym informatycznego. Podmioty te zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych. Nadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i po jego zrealizowaniu zostaną usunięte w rozsądnym czasie to jest po rozliczeniu całego wydarzenia SWAP Party- lecz nie dłużej niż przez rok od wydarzenia.
5. Posiada Pani/Pan:
-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
-prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku)
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
6.Zawsze ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu opisanym powyżej.
Zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia i akceptuję jego warunki.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy