שאלות מנחות לצפייה בשיעור מקוון


מחוון הצפייה נבנה בעקבות בקשתם של מפקחים כוללים של בתי ספר בתוכנית מחשב לכל מורה, במחוז דרום, לקבל לידיהם כלי בו יוכלו להשתמש בעת צפייה בשיעור המשלב טכנולוגיה דיגיטלית.
את תהליך בניית מחוון צפייה וגיבושו הובילו מלכי הואש מהאגף לחינוך יסודי וצוות המדריכים שלה, וציפי אור מאיר המדריכה המחוזית לתקשוב יחד עם המפקחת וצוות מדריכים מוביל תקשוב במחוז דרום.
הכלי נבנה בתהליך תלת שנתי תוך התנסות עם קבוצות מנהלים שונות במחוז דרום.

הכלי מיועד למנהלים ולמפקחים כאמצעי להערכה ומשוב בעת צפייה בשיעור מקוון בסביבה טכנולוגית, וכן כלי בידי המורה לתכנון השיעור ולהערכה עצמית לאחר ביצוע השיעור.

במחוון הצפייה יש התייחסות לדרכי ההוראה של המורה המלמדת בעזרת הטכנולוגיה, וכן לתהליכי הלמידה של התלמידים בסביבה המתוקשבת.
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  כללי

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  שימוש באמצעים טכנולוגיים

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  ניהול השיעור

  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה

  תודה על שיתוף הפעולה.

  נא לחצו על שלח לסיום. נאוה