Što je solidarnost? Postoji li u današnjem društvu?
Živimo u vrlo promjenjivom vremenu u kojem se mnogo toga događa u svijetu i u zajednicama u kojima živimo. Situacija u kojoj se nalazimo (pandemija) potakla nas je u udruzi da istražimo što je za ljude u Hrvatskoj i šire solidarnost i kako je iskazuju. Rado bismo stoga čuli vaša razmišljanja, saznali o primjerima solidarnosti za koje znate ili u kojima ste sudjelovali. Cilj nam je uvidjeti što smatrate važnim i potrebnim, kako vi gledate na ovu temu te prikupiti inspirativne primjere. Prikupljene informacije ćemo analizirati te objaviti i podijeliti na svojim stranicama, Youtubeu i drugim kanalima koji se pokažu važnima. Podaci će ujedno poslužiti za izradu završnog rada na Mirovnim studijima Centra za mirovne studije (CMS). Anketa je izrađena i provodi se u okviru rada u mentorskoj grupi na Mirovnim studijima CMS-a u suradnji sa LAG-om "SAVA".

Hvala Vam na pomoći gdje god da ste!

Anketu je moguće ispunjavati do 22. 5. 2020., zaključno s ponoći 22. 5. 2020. Za ispunjavanje Vam je potrebno 15 do 20 minuta.

***

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnom zakonodavstvu, koje definira provedbu uredbe o zaštiti podataka. Voditelj obrade osobnih podataka je udruga LAG SAVA (Ulica bana Josipa Jelačića 48, 10290 Zaprešić, OIB: 07345374254) te podatke koriste njezini zaposlenici i vanjski suradnici.

Podaci se koriste sukladno uredbi, i to dok je dopuštenje aktivno ili dok ga ne povučete, a sve u skladu i na način na koji propisuje GDPR. U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu pisanim putem na e-mail: info@lagsava.hr ili na adresu udruge, ili zatražiti više informacija o svojim osobnim podacima, kao i sva druga prava koja za Vas proizlaze iz odredbi GDPR-a.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
U prvome dijelu ankete recite nam nešto više o sebi.
Državljanin / državljanka ste: *
U kojoj se lokalnoj jedinici nalazi Vaše prebivalište (županija, kanton i sl.)? *
Mjesto prebivališta (općina, grad i sl.): *
Spol *
Dob *
U drugome dijelu ankete, molimo Vas da nam kažete što je za Vas solidarnost, kad, kako i koliko solidarnosti je potrebno u različitim situacijama.
U kojoj mjeri solidarnost uključuje ili podrazumijeva dolje navedene karakteristike? *
nimalo važno
malo važno
ni mnogo ni malo
važno
jako važno
suosjećanje (empatija)
dobrovoljno, neplaćeno sudjelovanje osobe ili grupe u solidarnom zalaganju ili akciji
odgovornost za zajednicu
humanitarni rad ili akciju
zalaganje ili akciju za ljudska prava
zalaganje ili akciju za društvenu pravdu
zalaganje ili akciju za slabije u društvu
zalaganje za jednake mogućnosti za sve
doprinos dobrobiti zajednice
promicanje dostojanstva ljudi
suradnju ili zajednički rad s onima s kojima se solidariziramo
ulaganje financijskih sredstava
transparentnost
U kojim od navedenih situacija je potrebno koliko solidarnosti s drugima? *
nimalo
jako malo
ni malo ni mnogo
mnogo
obavezno
u vrijeme potresa
u vrijeme poplave
u vrijeme epidemije ili pandemije
u vrijeme gospodarske krize
u vrijeme rata
u svim situacijama
S kojim skupinama ili pojedincima biste se solidarizirali i u kojoj mjeri? *
nimalo
jako malo
ni malo ni mnogo
mnogo
obavezno
bolesne osobe
nezaposlene osobe
osobe ili skupine izložene nasilju
osobe ili skupine kojima se krše ljudska prava
osobe pogođene klimatskim promjenama
azilant/i
migrant/i
osoba/e s invaliditetom
osoba/e drugog političkog uvjerenja
osoba/e drugog religijskog uvjerenja
osoba/e različite seksualne orijentacije
Što osoba /grupa koja solidarizira s drugima dobiva? (Moguće je više različitih odgovora.) *
Required
Što osoba/grupa s kojom se drugi solidariziraju dobiva? (Moguće je više različitih odgovora.) *
Required
Molimo Vas da svojim riječima u 1 do 2 rečenice opišete što je za Vas solidarnost.
U trećem dijelu ankete molimo Vas da nam opišete primjere solidarnosti koje poznajete u svojoj sredini i/ ili iz medija. Možda ste u nekima sudjelovali ili ste čuli za njih i smatrate da je dobro da i drugi znaju za njih. Time možete nekoga potaknuti da pokrene istu ili sličnu akciju u svojoj sredini. Navedite što više detalja koji bi mogli biti korisni drugima da budu uspješni. Vodite se pitanjima: tko, što, kada, gdje, kako, zašto. Slobodno nam pošaljite poveznicu na članak ili drugi materijal koji opisuje ono što smatrate dobrim primjerom solidarnosti.
Opišite primjer solidarnosti u posljednja 2 mjeseca koji vas se posebno dojmio. (Što se dogodilo? Tko je nešto pokrenuo / napravio? Što je napravio, za koga, na koji način i sl.?) Uključite što više informacija koje znate.
Je li se taj primjer solidarnosti (čin, akcija, itd.) dogodio u vašoj zajednici (općina, naselje, grad)?
Clear selection
Je li vijest o toj solidarnosti objavljena u medijima?
Clear selection
Ako je odgovor na prethodno pitanje da, navedite primjer solidarnosti koji nije objavljen u medijima a koji Vas se dojmio. Primjer može biti iz Vaše sredine ili ste za njega čuli od poznanika i prijatelja koji ne žive na istome području kao Vi.
Navedite primjer solidarnosti koji Vas se dojmio i koji se dogodio u Vašoj lokalnoj zajednici (tko, što, kada, gdje, kako, zašto). Ako ne znate za takav primjer, navedite kratko: ne znam. *
Jeste li Vi u posljednja 2 mjeseca solidarizirali s nekim (akcija, aktivnost, zalaganje)? *
Opišite nam primjer solidarnosti u kojemu ste sudjelovali: što ste učinili, za koga, kako, zašto?
Je li netko iskazao solidarnost prema Vama u posljednja 2 mjeseca (u obliku akcije, aktivnosti, zalaganja)? *
Opišite na koji način je druga osoba /osobe solidarizirala s Vama? (tko, kako, kada, itd.)
Koje probleme ili potrebe prepoznajete u svojoj zajednici, a za koje (ili u čijem rješavanju) je potreban i neki vid solidarnog djelovanja? *
Koji oblik solidarnosti (akcija, aktivnost, i sl.) predlažete za rješavanje potreba / problema iz prethodnog pitanja? Kako bi drugi iz lokalne zajednice mogli pomoći? *
Hvala Vam na sudjelovanju.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy