Inner Healer
ขั้นตอนการสมัคร
1 กรอกใบสมัครด้านล่างนี้
2 ทีมงานติดต่อกลับไปแจ้งเลขที่บัญชี
3 โอนเงิน และส่งหลักฐานการโอนเงิน
4 ทีมงานยืนยันการสมัครเสร็จสมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email: caringfriends.network.thailand@gmail.com
LINE: napa.1984

หมายเหตุ: แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กรุณาสมัครที่สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย https://thaigpfm.org/

‘Inner healer’ ผู้เยียวยาภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน โดย อ.ลอร่า ดอจสัน และ อ.มัวรีน เกรฟ
ถ่ายทอดความรู้จากครูผู้มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจงานของเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ และ คาร์ล จุง อย่างลึกล้ำ
วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สำหรับนักวิชาชีพ
คอร์สอบรมสำหรับนักบำบัด ผู้ให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อลงลึกความเข้าใจเรื่องการเยียวยาครอบครัว และพลังการเติบโตจากภายใน เรียนรู้การบำบัดแบบเดี่ยว คู่สมรส และครอบครัว
• เรียนรู้ความซับซ้อนและโยงใยที่ซ้อนเร้นในครอบครัว ที่ส่งผลกระทบถึงการพัฒนาตัวตน
• เรียนรู้การเติบโตในทิศทางที่สอดคล้องกับพลังชีวิต
• เรียนรู้การบำบัดที่มีชีวิตชีวา เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นไปได้

“มนุษย์มีความต้องการที่จะเติบโตและพัฒนาภายในตนเอง หน้าที่ของนักบำบัด คือ การสนับสนุนให้ผู้เยียวยาภายในของเขาตื่นขึ้นมา เปิดรับปัญญาญาณแห่งจักรวาล การแพทย์ทั่วไปมองว่าผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีบาดแผลและนักบำบัดเป็นผู้เยียวยารักษา แต่สำหรับเวอร์จิเนีย ทั้งนักบำบัดและผู้รับการบำบัดต่างก็เป็นผู้เยียวยาที่มีบาดแผล ชีวิตคือการร้อยเรียงของการบาดเจ็บ การเยียวยา การเติบโต และการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่พวกเราทุกคนต่างมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” – แนวคิดพื้นฐานของเวอร์จิเนียร์ ซาเทียร์

*หมายเหตุ:
- รับนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานบำบัด โดยเฉพาะซาเทียร์
- มีประสบการณ์เรียนซาเทียร์หลักสูตรสองปี

วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สำหรับบุคคลทั่วไป
คอร์สอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจใคร่รู้เรื่องการเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับพลังชีวิต เพื่อปลดปล่อยศักยภาพในการเยียวยาด้านในของตัวเรา
• เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของระบบครอบครัวต่อจิตใจเบื้องลึกของเรา
• สำรวจคุณค่าสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อตัวเองและครอบครัว
• ทำงานกับบาดแผลเจ็บช้ำในอดีต และก่อร่างพลังงานใหม่ที่สอดคล้องกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง และมีความสงบภายใน

“การเติบโต คือพลังชีวิตที่เปิดเผยตัวเอง การปรากฏขึ้นของจิตวิญญาณ …. เป็นการตระหนักว่าเราคือ จิตวิญญาณที่มีชีวิตในรูปของมนุษย์ นี่คือแก่นสำคัญ ความท้าทายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น คือการเปิดรับและสัมผัสกับพลังนั้น ฉันเชื่อว่าการประสบความสำเร็จของคนเรานั้นขึ้นกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพลังชีวิตของเรา” - เวอร์จิเนียร์ ซาเทียร์

เวลา-สถานที่-ค่าลงทะเบียน
เวลา 9:30-17:30 น
กิจกรรมประกอบด้วย การภาวนา การบรรยาย การสาธิตการบำบัด แบบฝึกหัด และการสนทนาแลกเปลี่ยน
สถานที่ โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ www.ramadaplazamenamriverside.com
ภาษา วิทยากรใช้ภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลภาษาไทยตลอดรายการ

ค่าลงทะเบียน (5 วัน)
12,000 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
14,000 บาท เมื่อสมัครหลังวันที่ 10 เมษายน 2562

ประวัติครู
อ.ลอร่า ดอจสัน Ph.D. (จิตวิทยาคลินิก), M.S.W. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์)
มีชื่อเสียงระดับสากลในการอบรมจิตบำบัดแนวซาเทียร์ และจิตวิเคราะห์แนวคาร์ล จุง
ลอร่าศึกษากับเวอร์จิเนีย ซาเทียร์ มากว่า 20 ปี ในช่วงเวลานั้น ลอร่าและเวอร์จิเนียนำการทำค่ายครอบครัว และการสัมมนาในสหภาพโซเวียตเดิม เพื่อช่วยบุคคลให้ฟื้นคืนจากการถูกกดขี่ ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัดครอบครัวและคู่สมรส การปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตวิเคราะห์แนวคาร์ล จุง, เกสตอลท์ และละครจิตบำบัด เป็นผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันการเชื่อมโยงนานาชาติ (Institute for International Connections ชื่อย่อ IIC) ลอร่าเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Family Counseling: A Systems Approach และเป็นผู้สนับสนุน ผู้ตรวจทานหนังสืออีก 3 เล่ม เกี่ยวกับซาเทียร์และจุง บทความของท่านได้รับการตีพิมพ์มากมาย

อ.มัวรีน เกรฟ อดีตนายกสมาคม The Virginia Satir Global Network
มัวรีนเป็นวิทยากรระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ที่สามารถใช้ซาเทียร์โมเดลและ ครอบครัวบำบัด ช่วยเหลือครอบครัวมาแล้วไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว และการฝึกอบรมอีกมากมาย เป็นกรรมการสถาบันนี้มากว่า 20 ปี เป็นผู้ร่วมฝึกอบรมกับเวอร์จิเนียซาเทียร์ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและสันติภาพที่มอสโคว์เป็นรุ่นแรก พร้อมกับลอร่า ทำงานด้านการเสพติด และผู้ประสบความฝังใจร้ายแรง มาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยให้การช่วยเหลือและจัดฝึกอบรมแก่บุคคล ครอบครัว คู่สมรส ทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร่วมและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความหวังใหม่สำหรับผู้ติดสารเสพติด (New Hope Alcoholism and Addiction Center)

ร่วมจัดโดย
• สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย https://thaigpfm.org/
• สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์ http://satirthailand.org/
• เครือข่ายเพื่อนใจ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email: caringfriends.network.thailand@gmail.com
LINE: napa.1984

ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อเล่นสำหรับทำป้ายชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
อายุ *
Your answer
เพศ *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
Email address *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
LINE id
Your answer
อาชีพ *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
Your answer
หากเคยเข้าคอร์สซาเทียร์มาก่อน กรุณาระบุชื่อคอร์สและผู้สอน
Your answer
ความคาดหวังในการเข้าอบรมครั้งนี้ *
Your answer
ต้องการสมัครคอร์ส *
Required
ค่าลงทะเบียน
หากต้องการออกใบเสร็จมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท/คอร์ส *
ข้อมูลการออกใบเสร็จ (ถ้าต้องการ)
Your answer
อาหารกลางวัน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service