Etické otázky zdravotnej starostlivosti v osobitných situáciách
KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY, Banská Bystrica, 7.6.2019 (Piatok)
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Tituly pred menom
Your answer
Tituly za menom
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Telefónne resp. mobilné číslo *
Your answer
Dátum narodenia
MM
/
DD
/
YYYY
Povolanie *
Your answer
Som zdravotnícky pracovník *
Registračné číslo príslušnej komory
Your answer
Organizácia / Inštitúcia / súkromná osoba
Your answer
Adresa pracoviska (ulica / č.)
Your answer
Adresa pracoviska PSČ
Your answer
Adresa pracoviska Mesto
Your answer
Adresa pracoviska Krajina
Your answer
Trvalý pobyt (ulica / č.)
Your answer
Trvalý pobyt PSČ
Your answer
Trvalý pobyt Mesto
Your answer
Trvalý pobyt Krajina
Your answer
Účastnícky poplatok *
Zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok a obed. Účastníkom sa neposkytuje tzv. nefinančné plnenie v zmysle príslušných zákonných predpisov. Účastnícky poplatok je vo výške 15,- Euro a úhrada je možná bezhotovostným prevodom. Úhrada v hotovosti na mieste predstavuje 20€. Poplatok, prosím, uhraďte do 31. mája 2019 na číslo účtu v tvare IBAN: SK20 0200 0000 0030 9517 0259 . Ako variabilný symbol (VS) prosím uveďte číslo vášho mobilného telefónu s tým, že namiesto úvodnej 0 uvediete číslicu 6 ( napr. 6999 888 777. Špecifický symbol: 762019. Do poznámky uveďte BB a svoje meno a priezvisko.
Required
Ochrana osobných údajov *
POZOR!: Pre platnú registráciu je potrebné označiť obidve nasledujúce políčka. Prevádzkovateľ: Konferencia biskupov Slovenska IČO 00684325., Kapitulská 11, 811 01 Bratislava. Bližšie informácie: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/ake-mam-prava-podla-zakona-o-ochrane-osobnych-udajov-0
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service