ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σχετικά με το καθεστώς εργασίας δικηγόρων που εργάζονται για λογαριασμό τρίτου- Το ερωτηματολόγιο δεν αφορά δικηγόρους κατά τη διάρκεια της άσκησης
Επιμέλεια: Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικηγορική Ανατροπή
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Σε ποιον Δικηγορικό Σύλλογο ανήκετε; (Σημειώνετε το Σύλλογο)
2. Ποιο έτος γίνατε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκετε; (Σημειώνετε το έτος)
3. Ποιος είναι ο τρίτος για λογαριασμό του οποίου εργάζεστε (σε περίπτωση περισσοτέρων, απαντήστε με βάση αυτόν που αποτελεί βασικότερη πηγή εισοδήματος);
Clear selection
4. Έχετε προβεί σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ;
Clear selection
5. Τι ποσοστό του εισοδήματός σας προέρχεται από τον ανωτέρω τρίτο;
Clear selection
6. Πόσοι είναι οι εργοδότες-εντολείς σας;
Clear selection
7. Με δεδομένο ότι εργάζεστε για λογαριασμό τρίτου, ποιο είναι το νομικό καθεστώς της εργασίας σας;
Clear selection
Άλλο: περιγράψτε το νομικό καθεστώς της εργασίας σας
8. Έχετε υπογράψει έγγραφη συμφωνία με τον εργοδότη σας;
Clear selection
9. Αν έχετε υπογράψει, έχει κατατεθεί η συμφωνία στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο;
Clear selection
10. Λαμβάνετε έκτακτες αποδοχές, πλέον των συμφωνημένων; Επιλέξτε μόνο μία απάντηση που αποτελεί και τη συνηθέστερη περίπτωση.
Clear selection
Άλλο: λαμβάνω έκτακτες αποδοχές, πλέον των συμφωνημένων:
11. Με δεδομένο ότι εργάζεστε για λογαριασμό τρίτου, σημειώστε ποιο/α από τα παρακάτω σας παρέχονται:
12. Πόσες ώρες εργάζεστε την ημέρα;
Clear selection
13. Είναι υποχρεωτική η καθημερινή παρουσία σας στον χώρο εργασίας;
Clear selection
14. Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας το οποίο οφείλετε να τηρείτε και για το οποίο ελέγχεστε από τον εργοδότη σας;
Clear selection
15. Επιτρέπεται η απουσία από το γραφείο για διεκπεραίωση δικών σας υποθέσεων;
Clear selection
16. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ραντεβού με δικό σας εντολέα στο χώρο του γραφείου που εργάζεστε;
Clear selection
17. Ποιο είναι το ύψος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών σας από εργασία σε τρίτους;
Clear selection
18. Οι αποδοχές σας καταβάλλονται εγκαίρως και τακτικά βάσει της σύμβασης ή συμφωνίας με τον εργοδότη;
Clear selection
Άλλο: Οι αποδοχές σας καταβάλλονται εγκαίρως και τακτικά βάσει της σύμβασης ή συμφωνίας με τον εργοδότη;
19. Κάνετε παραστάσεις σε δικαστήρια;
Clear selection
20. Αν ναι, σε ποιο όνομα/επωνυμία εκδίδετε γραμμάτια;
Clear selection
21. Από ποιόν καταβάλλεται το ποσό του γραμματίου;
Clear selection
22. Κατά τον χειρισμό μιας υπόθεσης/τη συγγραφή δικογράφων
Clear selection
Άλλο: περιγράψτε τυχόν άλλη συνθήκη ως προς την ελευθερία χειρισμού υποθέσεων, που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω επιλογές
23. Ποιος πληρώνει τις ασφαλιστικές σας εισφορές;
Clear selection
Περιγράψτε τυχόν άλλη συμφωνία με τον εργοδότη για την πληρωμή των ασφαλιστικών σας εισφορών:
24. Μετά την έκδοση της ΥΑ Δ.15/Γ’/οικ. 96195/2021 ΦΕΚ Β’ 6013/20.12.2021 και της απόφασης του ΣτΕ 13/2022 για τις ασφαλιστικές εισφορές, υπαχθήκατε στο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών μισθωτού;
Clear selection
25. Αν ναι, ενσωματώθηκε το κόστος των εργοδοτικών εισφορών ως μείωση των αποδοχών σας;
Clear selection
26. Αν δεν υπαχθήκατε στο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών μισθωτού, ποιοι είναι οι λόγοι;
Clear selection
Άλλο: Περιγράψτε τυχόν άλλο λόγο για τον οποίο δεν υπαχθήκατε στο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών μισθωτού
27. Είστε ικανοποιημένοι από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών σας;
Clear selection
28. Λαμβάνετε ετήσια άδεια;
Clear selection
Περιγράψτε τυχόν άλλο καθεστώς άδειάς σας, διαφορετικό από τις ανωτέρω επιλογές:
29. Αν δεν έχετε εργαστεί με σύμβαση έμμισθης εντολής, έχετε λάβει ποτέ ποσό κατ’ αναλογία αποζημίωσης απόλυσης, με τη «λύση της συνεργασίας»;
Clear selection
Περιγράψτε άλλη περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης που λάβατε, διαφορετική από τις ανωτέρω, αν δεν έχετε εργαστεί με σύμβαση έμμισθης εντολής:
30. Σε περίπτωση «λύσης συνεργασίας», συνέτρεχε σπουδαίος λόγος, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων;
Clear selection
31. Ποιο/ους λόγο/ους είχε επικαλεστεί ο εργοδότης για τη «λύση της συνεργασίας»;
32. Έχετε εργαστεί ποτέ με σύμβαση έμμισθης εντολής ορισμένου χρόνου;
Clear selection
33. Έχετε βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά (λεκτική, σωματική ή άλλη) στο εργασιακό σας περιβάλλον (δικηγορικό γραφείο, εταιρεία, κοκ);
Clear selection
34. Ποιος ήταν ο δράστης της κακοποιητικής συμπεριφοράς;
Clear selection
35. Ποιο επιθυμείτε να είναι το εργασιακό σας καθεστώς στο μέλλον;
Clear selection
Άλλο: περιγράψτε ποιο επιθυμείτε να είναι το εργασιακό σας μέλλον, αν δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω επιλογές
36. Ποιο προβλέπετε ότι θα είναι το εργασιακό σας καθεστώς στο μέλλον;
Clear selection
Άλλο: περιγράψτε ποιο προβλέπεται ότι θα είναι το εργασιακό σας μέλλον, αν δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω επιλογές
37. Γνωρίζετε την ύπαρξη και δράση του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής;
Clear selection
38. Είστε ικανοποιημένοι από την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκετε αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας σας;
Clear selection
39. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Οι μισθωτοί δικηγόροι εργάζονται πολλές ώρες και είναι υπαμειβόμενοι
Clear selection
40. Σημειώστε  το βαθμό που συμφωνείτε: Η αποκαλούμενη συνεργασία μεταξύ δικηγόρων χρησιμοποιείται εις βάρος των δικαιωμάτων των «συνεργατών»
Clear selection
41. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επαρκεί για την προστασία των δικαιωμάτων των «συνεργατών»
Clear selection
42. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Οι ασκούμενοι/ες πρέπει να αμείβονται τουλάχιστον με τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ
Clear selection
43. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να θεσπίσουν κατώτατα όρια αμοιβής για τους «συνεργάτες» και τους έμμισθους
Clear selection
44. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Πρέπει να θεσπιστεί ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για δικηγόρους – εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις για την απασχόληση συνεργατών
Clear selection
45. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Η θεσμική ανεξαρτησία του δικηγόρου δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με ρυθμίσεις περί μισθωτής εργασίας
Clear selection
46. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να θεσπίσουν ελεγκτικό μηχανισμό εποπτείας των εργασιακών συνθηκών
Clear selection
47. Σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε: Οι αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ πρέπει να επεκταθούν και στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και εταιρειών
Clear selection
48. Τι θα θέλατε να αλλάξει στην εργασιακή σας καθημερινότητα;
49. Τι θα θέλατε να κάνουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι;
Συναινώ στην επεξεργασία των απαντήσεών μου για τη στατιστική παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy