แบบสำรวจการใช้บริการ STOU e-Library 60
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการใช้บริการ e-Library ในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการ e-Library ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms