VOLT Informatie & Bezichtigen / Information and Visiting
Email *
Ik wil graag een woning bezichtigen in VOLT. I would like to visit VOLT. *
Wat is je naam? What is your name?
We kunnen je sneller en makkelijker helpen als je al ingeschreven bent. Via https://www.hureninvolt.nl/inschrijven lees je precies hoe dat moet. Ben je al ingeschreven via www.hureninvolt.nl? We can help you faster and easier if you are already registered. You can read exactly how to do this via https://www.hureninvolt.nl/inschrijven. Are you already registered via www.hureninvolt.nl? *
Inkomenseis
Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in VOLT is het belangrijk dat jij zelf, en je eventuele partner, een vast en voldoende inkomen hebt. Je kunt de volgende inkomenseis aanhouden:

- Je hebt een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van ca. 3,5x de maandhuur. Vakantietoeslag, eventuele 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend.

Huur je samen? Dan geldt het onderstaande:

- Het tweede inkomen kan voor de helft worden bijgeteld, maar dient minimaal 1,5 keer de kale maandhuur te bedragen.
- Het tweede inkomen kan volledig worden bijgeteld, maar dient minimaal 1,5 keer de kale maandhuur te bedragen. In dit geval is tevens een waarborgsom van tenminste 3x de maandhuur (kale huurprijs + voorschot servicekosten) van toepassing.

Een borg wordt niet standaard gevraagd, alleen in gevallen waarbij er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt. De hoogte van de waarborgsom wordt jou voordat je het contract ontvangt vermeld.

Helaas is het niet mogelijk om te huren met een garantstelling.

To qualify for one of the apartments in VOLT it is important that you (and your partner) have a fixed and sufficient income. You can maintain the following income requirement:

- You have a fixed demonstrable gross monthly income of approximately 3.5x the monthly rent. Holiday allowance, possible 13th month and fixed bonuses may be included in this.

Do you rent together? Then the following applies:

- The second income can be added to half, but must be at least 1.5 times the basic monthly rent.
- The second income can be added in full, but must be at least 1.5 times the basic monthly rent. In this case, a deposit of at least 3x the monthly rent (basic rent + advance service costs) also applies.

A deposit is not requested as standard, only in cases where extra security is required. For example when you have your own company or when you have a temporary contract. The amount of the deposit is stated to you before you receive the contract.

Unfortunately it is not possible to rent with a guarantee.
Is je inschatting dat de beschikbare appartementen met huurprijzen vanaf € 1.002,- passend zijn bij jouw inkomen? Do you estimate that the available apartments with rental prices from € 1,002 are appropriate for your income?
Clear selection
Over welke appartement heb je een vraag omtrent de toewijzing of naar welke appartementen gaat jouw voorkeur uit? Kijk op https://www.hureninvolt.nl/ voor de beschikbare appartementen. Which apartment do you have a question about, or which apartments do you prefer? Check https://www.hureninvolt.nl/ for the available apartments.
Welke specifieke vragen heb je? What is your question?
Wat is je telefoonnummer? What is your phone number?
Hoe ben je bij VOLT terecht gekomen? How did you hear about VOLT? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy