STrategic Assesment Checklist for Sales (STACS)
STACS är ett sätt för dig som verksamhetsansvarig / försäljningsansvarig snabbt få en bild av hur ert säljarbete fungerar och vad som kan behöva utvecklas. Fokus ligger på gemensam, organisatorisk förmåga - en bra process där alla är delaktiga gör det möjligt att skapa spännande resultat.

Skalan är 1 till 7 där 1 är "Dåligt" och 7 är "Riktigt bra". Efter att du fyllt i får du en sammanställning och förslag på hur du kan gå vidare.
Vi har en gemensam förståelse för vad som gör säljarbetet framgångsrikt *
Alla förstår vad vi behöver göra för att lyckas
Dåligt
Riktigt bra
• Våra produkter/tjänster skiljer sig från konkurrenternas på någon/några viktiga punkter
Funktion *
Liten skillnad
Stor skillnad
Pris *
Liten skillnad
Stor skillnad
Kanal *
Vi har unika kanaler för våra produkter/tjänster att nå kunderna
Liten skillnad
Stor skillnad
Vi har ett genomtänkt sätt att sälja som gör att vi lyckas oftare än konkurrenterna
Generera Leads *
Dåligt
Riktigt bra
Skapa Möten *
Dåligt
Riktigt bra
Skapa Avslut *
Dåligt
Riktigt bra
Genomföra avtal *
Vi levererar det vi kommit överens om!
Dåligt
Riktigt bra
Utveckla affären *
Dåligt
Riktigt bra
Utveckla relationen *
Dåligt
Riktigt bra
Vår säljkår har den kompetens de behöver för genomföra säljarbetet på ett framgångsrikt sätt
Kunskaper *
De kan vad de behöver kunna för att sälja våra tjänster och produkter
Dåligt
Riktigt bra
Förmåga *
De har hög förmåga att genomföra säljarbetet
Dåligt
Riktigt bra
Attityd *
De har rätt inställning till uppgiften och kunderna
Dåligt
Riktigt bra
Våra säljledare har den kompetens de behöver för att leda och driva säljarbetet
Kunskaper *
De kan vad de behöver kunna för att leda & driva säljarbetet
Dåligt
Riktigt bra
Förmåga *
De har hög förmåga att leda & diva säljprocessen
Dåligt
Riktigt bra
Attityd *
De har rätt inställning till uppgiften och kunderna
Dåligt
Riktigt bra
Vi har ett genomtänkt sätt att utvärdera vårt säljarbete och utveckla säljprocessen vid behov
Mått och Mål *
Dåligt
Riktigt bra
Process *
Dåligt
Riktigt bra
Verktyg *
Dåligt
Riktigt bra
Jag vill bli kontaktad!
Fyll i din emailadress om du vill att vi tar kontakt för en fortsatt diskussion
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.