Možnosti revitalizace lokality na Vrškách
Předkládané možnosti/základní skici prostorového řešení byly představeny dne 27.9.2018 v restauraci U Bláhů. Jedná se o ucelenou vyloženou nabídku možného řešení a místní obyvatelé mají jedinečnou příležitost, zapojit se od utváření svého životního prostoru.

Dvě ´vítězné varianty´ budou dále rozpracovány a pozdeji se z nich vybere jedna finální. Dále se počítá se zapojením specialistů, kteří vybrané koncepty řešení prověří - dopravního inženýra a vodohospodáře, který se bude zabývat nejen mocností pramenů a řešení nádrže, ale i možnostmi vsaku a usměrnění dešťových vod v území.

Berte prosím na zřetel, že se zatím nejedná o žádné dogma ani finální návrh a jsme připraveni s variantami dále pracovat a ve spolupráci s Vámi, kteří zde žijete a s vedením Městské části, která se o Vaše území bude starat, vytvořit životaschopný a Vám na míru ušitý návrh revitalizace.

Jedná se o první důležité kroky ke zlepšení území a připravený projekt bude důležitým podkladem pro možnosti žádat o dotace k jeho financování.

Doufáme, že budete spokojeni a těšíme se na další setkání.

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka, Ing. Radek Rejna, radní, Mgr. Michaela Bernardová, radní
Ing. Lucie Miovská, Ph.D., Prof. Ing. Arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., projektantiNA KONCI NÁSLEDUJÍCÍHO PŘEDSTAVENÍ VARIANT MŮŽETE ZAŠKRTNOUT DVĚ VAŠE FAVORITKY
Var.1: osou prostoru je veden dvoupruhový jízdní pás, chodníky zůstávají podél oplocení. Mezi těmito 2 pásy jsou široké plochy pro umístění zeleně a parkovacích stání, a také uličního osvětlení. Umožňují též umístění posezení.
Var.2: Motorová doprava je vedena ve 2 jednosměrných pásech, oddělených travnatou plochou se šikmými parkovacími stáními, proloženými stromy nižšího vzrůstu ve zvýšených záhonech (to nevadí průběhu kanalizace). Plocha zahradních úprav je oproti variantě 1 zmenšena.Výhodou je oddálení pěšího provozu od oplocení pozemků a lepší osvětlení prostoru.
Var.3: Podobné řešení jako var.2, umožňuje vysazení dvojic vzrostlých stromů
Var.4: Úprava podle městských náměstí - široké zadláždění s navrženými svody dešťové vody do rybníka, v ose prostoru velká osvětlení, s mezilehlými příčnými stáními aut, oddělených květinovými rabaty. Stromy jsou přesunuty k okrajům.
Var. 5: Řešení vychází z principu tzv.obytné ulice, který umožňuje vést pěší a motorovou dopravy po jedné zpevněné ploše (pěší mají přednost, auta mají omezenou rychlost). To dává možnost volnějšího a malebnějšího uspořádání veřejného prostoru při zachování počtu parkovacích stání, sedacích koutů a bohaté zeleně. Je zde jasného svedení srážkových vod do rybníka.
Var.6. Konzervativní řešení, kopírující současné členění. Jasně vymezený pás pro pěší oddělený od obousměrné komunikace pruhem celoročně kvetoucích trvalek, nebo stromů. V západní části úprava křižovatky ve prospěch pěších. Děšťovka se vsakuje a je zpetně využitelná pro zálivku.
Výběr variant pro ulici/bulvár/náves/náměstíčko Na Vrškách - zaškrtněte prosím dvě zvolené
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy