Zoologický systém strunatců z hlediska didaktiky přírodopisu - dotazník pro zoology
Zde můžete vyjádřit svůj názor nejen na problémy učebnic shrnuté v prezentovaném posteru. Veškeré osobní údaje budou anonymizovány a bez vašeho výslovného svolení se nestanou součástí žádného výstupu z tohoto výzkumu.
1) Jméno a příjmení
Your answer
2) Zaškrtněte, jak dlouho se věnujete výzkumu v oblasti zoologie obratlovců (včetně postgraduálního studia).
0-2 roky
3-5 let
6-10 let
11-20 let
více než 20 let
3) Délka období výuky zoologie obratlovců. Specifikujte prosím vaše zkušenosti ve výuce na různých typech škol. Jedná se o předměty, zahrnující tématiku zoologie obratlovců a s časovou dotací aspoň 1 hod / týdně
žádné
1-2 roky
3-5 let
6-10 let
11-20 let
více než 20 let
VŠ - biologické obory (budoucí výzkumníci či praktici)
VŠ - pedagogické obory (budoucí učitelé SŠ)
VŠ - pedagogické obory (budoucí učitelé ZŠ)
4) Systém obratlovců není ……… důležitý. Místo toho je možné věnovat se biologii, ekologii a fyziologii jednotlivých druhů či jasně vymezených skupin s tím, že u probíraných druhů je možné se pouze zmínit o příslušnosti k taxonomické skupině (např. užovka je had; tučňák je pták; gorila je savec apod.)
zcela souhlasím
spíše souhlasím
ani ano, ani ne
spíše nesouhlasím
zcela nesouhlasím
pro žáky ZŠ
pro žáky SŠ
pro maturanty z biologie
5) Používané třídy obratlovců (kruhoústí; paryby; ryby; obojživelníci; plazi; ptáci; savci) jsou zcela dostačující. Nepřesnosti jsou marginální, pro ........ zcela nepodstatné
zcela souhlasím
spíše souhlasím
ani ano, ani ne
spíše nesouhlasím
zcela nesouhlasím
pro žáky ZŠ
pro žáky SŠ
pro maturanty z biologie
6) Pokud se domníváte, že tento systém tříd obratlovců by se měl v učivu změnit, vyberte, který systém je podle Vás pro různé stupně škol nejvhodnější
a) Problém vodních obratlovců
uváděný taxon "ryby" (ve smyslu vodní obratlovci, tedy kruhoústí, paryby, paprskoploutvé, latimerie i bahníci)
Zjednodušený stávající systém. Minimalizace počtu probíraných skupin, které však nejsou monofyletické.
uváděné taxony: kruhoústí, paryby, paprskoploutvé ryby, střapcoploutvé ryby (latimerie, resp. lalokouploutví), dvojdyšné ryby
Uvádění jen monofyletických taxonů, zahrnutí všech recentních skupin.
Problém vodních obratlovců - uváděné taxony: kruhoústí, paryby, ryby (= paprskoploutvé) (vynechat střapcoploutvé (Actinistia) a dvojdyšné (Dipnoi))
Uvádění jen monofyletických taxonů, ale zanedbání existence střapcoploutvých a dvojdyšných ryb.
Problém vodních obratlovců - jiný návrh systému
Your answer
b) Problém plazů
uváděný taxon "plazi" ve smyslu Sauropsida" (všichni Sauropsida tedy Lepidosauria, želvy, krokodýli i ptáci)
Uvádění jen monofyletických taxonů, ale netradiční zahrnutí ptáků mezi plazi.
uváděné taxony: Lepidosauria (haterie + šupinatí); želvy; krokodýli, ptáci
Uvádění jen monofyletických taxonů, ale zvýšení počtu probíraných taxonů (tříd)
V tomto případě by bylo možné zcela revidovat pojetí plazů a taxon "plazi" synonymizovat s taxonem Lepidosauria
Výhody: vyřešení problému s parafyletickým taxonem plazi. Nevýhody: inovativní netradiční řešení; krokodýli, želvy ani dinosauři by již nepatřili mezi plazy. Ustálení tohoto pojetí by trvalo nejméně několik let, možná i celou generaci.
Zcela souhlasím
Zcela nesouhlasím
Problém plazů - jiný návrh systému
Your answer
Pokud máte k tomuto bodu poznámku, zde ji rozveďte:
Your answer
7) Zde se můžete vyjádřit k některým dalším otázkám týkajících se vyšších taxonů (≈ tříd) obratlovců. Zaškrtněte, pro jaký stupeň škol s daným tvrzením souhlasíte
Vhodné by bylo uvádět i fylogenetické vztahy mezi vyššími taxony (třídami)
Součástí by mělo být seskupení tříd do taxonu čelistnatci
Součástí by mělo být seskupení tříd do taxonu čtyřnožci
Součástí by mělo být seskupení tříd do taxonu blanatí
Součástí by mělo být seskupení tříd do jiného vyššího taxonu
(níže upřesněte)
Your answer
Názvy taxonů by měly být uvedeny i s odborným ekvivalentem (přičemž to neznamená, že odborné názvy budou povinné)
Poznámky k těmto bodům
Your answer
8) Šupinatí (Squamata) jsou standardně děleni na ještěry a hady. Je toto zjednodušení přijatelné:
Dělení šupinatých na ještěry a hady lze zachovat
Uvádět by se měly jen čeledě či jiné monofyletické taxony
Jiné návrhy
Your answer
9) Postavení ptáků v systému obratlovců
Informace, že ptáci patří do skupiny Dinosauria, by se měla objevit v učivu pro žáky
Jestli k tomuto bodu máte poznámku, zde ji rozveďte:
Your answer
10) Systém ptáků je v učebnicích ZŠ řešen jen jako výběr některých „tradičních“ řádů, např. včetně řádu „dravci“ zahrnující krahujce i poštolku; případně jsou ptáci rozděleni jen na skupiny podle typu prostředí. Zaškrtněte návrh, který považujete pro dané studenty za ideální:
ptáky lze dělit téměř libovolně (např. podle typu prostředí, potravy apod.) – díky jejich explosivní radiaci je reálný systém komplikovaný a neintuitivní
výběr řádů stačí, včetně již neplatných řádů (např. dravci včetně krahujce i sokola)
výběr řádů stačí, ale aktualizovat dle současných poznatků
spíše než řády uvádět vyšší taxonomické jednotky (Galloanseres, Passerimorphae, Pelecanimorphae apod.)
Jiný návrh řešení didaktické prezentace systému ptáků:
Your answer
11) Systém savců (resp. placentálů) je v učebnicích ZŠ řešen jen jako výběr některých „tradičních“ řádů, např. včetně řádu kytovci odděleně od sudokopytníků; často i ploutvonožci apod. Pořadí řádů placentálů je většinou uváděno od hmyzožravců po primáty, což evokuje zastaralé představy o bazálním postavení hmyzožravců a pomyslném vrcholku evolučního žebříku v podobě primátů. Zaškrtněte návrh, který považujete pro dané studenty za ideální:
savce lze dělit na tradiční (zastaralé) řády - vč. kytovci, ploutvonožci
řády savců aktualizovat dle současných poznatků
kromě řádů savců uvádět i vyšší taxonomické jednotky (Afrotheria; Xenarthra; Euarchontoglires; Laurasiatheria)
jiný návrh řešení problematiky didaktického pojetí systému savců
Your answer
respektovat pořadí řádů od bazálně postavených po odvozené
Poznámky, upřesnění
Your answer
12) Pokud se domníváte, že alespoň pro některé studenty je třeba probírané řády savců aktualizovat, jaké máte o této aktualizaci představy?
vhodné je uvádět všechny přijímané řády savců
vhodné je uvádět všechny přijímané řády savců i s odbornými názvy
tuleně, lachtany a mrože představovat jen jako jednotlivé čeledě šelem
tuleně, lachtany a mrože představovat jako nadčeleď šelem (ploutvonožci)
řád Cetartiodactyla (sudokopytníci + kytovci) uvádět pro
Pokud alespoň někde uvádět řád Cetartiodactyla, potom tento název:
13) Problematika systematického postavení člověka
Zařadit člověka mezi primáty pro:
Zařadit mezi úzkonosé opice pro:
Zařadit mezi lidoopy (ve smyslu Hominidae) pro:
Připomínky a poznámky k celému dotazníku
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms