Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Niegosławice
Szanowni Państwo

Gmina Niegosławice przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów osadnictwa w zasięgu miejscowości Gościeszowice, Międzylesie, Mycielin, Sucha Dolna i Krzywczyce oraz w zasięgu dwóch zachodnich fragmentów miejscowości Niegosławice i jednego fragmentu miejscowości Zimna Brzeźnica. Ogólne zasięgi obszarów przewidzianych do objęcia planem miejscowym przedstawiono poniżej. Szczegółowe zasięgi wraz z nr. ewidencyjnymi działek, posesji otwierają się na stronie http://niegoslawice.e-mapa.net/
Główną zasadą planowania przestrzennego jest umożliwienie zachowania ładu przestrzennego w gminie, czyli takie zagospodarowanie terenów, by żadne użytkowanie nie stwarzało zagrożenia dla innych sąsiadujących obszarów, zamieszkujących ludzi oraz zasobów przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Udział Państwa w ankiecie pozwoli władzom gminy i projektantom miejscowego planu poznać Państwa oczekiwania i ukierunkować odpowiednio zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach. Planowanie przestrzenne wymaga pogodzenia potrzeb indywidulanych z potrzebami ogółu mieszkańców, rozwojem gminy i zachowaniem zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy.

Pytania z grupy I ( pyt.1-8) i III ( pyt.17) są adresowane do wszystkich mieszkańców gminy, pytania z grupy II ( pyt. 9-16) są skierowane do mieszkańców poszczególnych miejscowości objętych planem. Dlatego prosi się o podanie przez respondentów informacji m.in. o miejscowości zamieszkania i przynależności do grupy wiekowej. W odpowiedziach odnoszących się do lokalizacji proszę podawać numery ewidencyjne działek lub opisowo określać wskazywane miejsca.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety elektronicznie lub w sposób tradycyjny – pisemnie (wydrukowana ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Niegosławice – pokój nr 24).

Wójt Gminy Niegosławice

Jan Kosiński
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy