Reserva, condicions i paga i senyal

Alberg d'Organyà.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question

  Bases de reserva

  L'objecte d'aquest contracte és l'arrendament de serveis entre el Centre (arrendador) i la instal·lació contractada (arrendatari), on l'arrendatari presentarà servei d'allotjament i servei d'àpats, aquest últim en el règim assenyalat, dirigit al grup de nens/es, adults i monitors del centre. * La instal·lació queda reservada quan haurem rebut l'ingrés del 30% de l'import total de l'estada en concepte de paga i senyal al núm. de conte ES11 0049 5705 81 2495032275. * La resta de l'import de l'estada s'abonarà el mateix dia del començament de l'activitat. * El concepte ha de ser el nom de l'escola, associació o agrupació. * Es considera que la reserva esta formalitzada un cop es rebi l'ingrés. Mentrestant, les habitacions SEGUIRAN OBERTES A D'ALTRES POSSIBLES RESERVES. * En cas d'anul·lació de l'estada, el dipòsit no serà retornat. * Si es produeixen baixes de les places acordades a la reserva, caldrà pagar 5€ per plaça i dia que s'anul·li * El responsable del grup es compromet a abonar els desperfectes ocasionats en les instal·lacions durant l'estada. * Queda totalment prohibit menjar, fumar i consumir begudes alcohòliques al dormitori durant l'estada, tret d'una autorització expresa de la casa. * La ubicació de taules, cadires, lliteres i qualsevol tipus de mobiliari i material, només podran ser canviats prèvia consulta. * Cal portar tovallola i estris personals. * En cas de malalta o accident, sempre que no s'hi hagin produït per causes directament imputables a l'estat de les instal·lacions o als seus propietaris (deficiències de la infraestructura, potabilitat de les aigües, aliments en mal estat, etc.) la responsabilitat serà del grup assistent el qual es farà càrrec de les despeses que siguin conseqüència (serveis mèdics, transport, reparacions, indemnitzacions...). * Caldrà respectar l'entorn general de les instal·lacions. * No es permés l'accés a animals
  Must be a whole number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question