แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
1. เพศ *
อายุ *
2. ระดับการศึกษา *
3. อาชีพ *
หากเลือก อาชีพ อื่น ๆ โปรดระบุ ** หากไม่ได้เลือกอาชีพอื่น ๆ ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ** *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms