Анкета для вчителів біології та екології

Шановний колего!
Пропонуємо вам узяти участь у моніторинговому дослідженні освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Анкетування є анонімним. Результати дослідження використовуватимуться в узагальненому вигляді для вдосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Стратегія сучасної регіональної освіти в контексті державної інноваційної політики
  Від інформаційного суспільства до суспільства знань: теорія та проблеми розвитку
  Законодавство України про соціально-правовий захист працівника освіти
  Основи екологічного права в роботі вчителів біології та екології
  Здоров'я людини і навколишнє середовище
  Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
  Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів у системі зовнішнього незалежного оцінювання
  Стратегія сучасної післядипломної педагогічної освіти
  Використання блогу як медіа освітньої технології в навчально-виховному процесі з біології та екології
  Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетентностей
  Особливості роботи з обдарованими та здібними школярами
  Формування готовності вчителя біології до інноваційної діяльності
  Методи вивчення індивідуально-психологічних особливостей педагогів та учнів, їх урахування у професійній діяльності вчителів
  Формування міжпредметної компетентності вчителя-природничника через метадисциплінарні знання
  Особистісно-орієнтовна освіта: психологічні аспекти
  Вікові психологічні новоутворення в структурі особистості учня
  Особливості роботи з учнями старших класів над екологічним проектом
  Наукові засади формування теоретичних знань з біології та екології
  Біомолекулярний склад живого
  Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках біології та екології
  Генетичні основи біотехнології
  Нанотехнології: малий світ-велике майбутнє
  Елементи фізики живого в змісті навчання біології та екології
  Стратегія розвитку біологічної освіти в умовах переходу на нову програму з біології
  Оновлення навчальних програм з біології в умовах розвитку сучасної науки
  Методичні аспекти викладання теми «Особливості будови та планетарна роль бактерій і вірусів»
  Особливості виконання практичної складової програми з біології з використанням сучасного обладнання
  Використання сучасного лабораторного обладнання під час моніторингових досліджень з екології
  Методика розвитку практичних навичок та умінь учнів у процесі виконання лабораторних та практичних робіт з екології
  Організація та проведення науково-дослідницької роботи з екології
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question